UOKiK: postępowanie antymonopolowe wobec spółek Veolia i PGNiG

Gospodarka

Logo UOKiK
Źródło: UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wszczął postępowanie antymonopolowe, którego stronami są Veolia Energia Warszawa, Veolia Energia Polska, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) i PGNiG Termika - spółka zależna PGNiG, podało PGNiG.

#UOKiK wszczął postępowanie antymonopolowe, którego stronami są #Veolia Energia Warszawa, Veolia Energia Polska, #PGNiG i PGNiG Termika @UOKiKgovPL

Postępowanie dotyczy „naruszenia zakazów – do których miało dojść w związku z podejrzeniem zawarcia porozumienia w 2014 roku – określonych w art. 6 ust 1 pkt 1,3 i 7 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, a także art. 101 ust. 1 lit a) i c) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w zakresie uzgadniania cen energii cieplnej, podziału rynku energii cieplnej i uzgadniania warunków składanych ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia na sprzedaż i dostawę energii cieplnej” – czytamy w komunikacie.

Małe ryzyko negatywnych konsekwencji dla grupy kapitałowej PGNiG

„W oparciu o wstępną analizę otrzymanego zawiadomienia zarząd spółki ocenia ryzyko negatywnych konsekwencji dla grupy kapitałowej PGNiG jako niskie” – podkreślono w komunikacie.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: