UOKiK: prawie 33 mln zł kary dla UPC za klauzule niedozwolone

Z rynku

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) uznał za niedozwolone postanowienia dotyczące m.in. możliwości jednostronnego podwyższania abonamentu za kablówkę oraz zmiany istotnych warunków przez UPC i nałożył na spółkę prawie 33 mln zł kary, podał Urząd.

Logo UPC
Logo UPC Źródło: Materiały prasowe

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) uznał za niedozwolone postanowienia dotyczące m.in. możliwości jednostronnego podwyższania abonamentu za kablówkę oraz zmiany istotnych warunków przez UPC i nałożył na spółkę prawie 33 mln zł kary, podał Urząd.

#UPC zastrzegał przy umowach na czas nieoznaczony, że ma prawo zwiększyć abonament od 5 do 8 zł raz w roku, jednak nie podawał, z jakich przyczyn #UOKiK @UOKiKgovPL

"Kara za stosowanie klauzul niedozwolonych wyniosła prawie 33 mln zł (32 858 511 zł). Prezes UOKiK nakazał UPC Polska poinformować konsumentów o decyzji i oddać im opłaty za podwyżki abonamentu czy nieuzasadnione wezwanie technika. Przedsiębiorca powinien też przywrócić klientom usunięte kanały telewizyjne, jeżeli są one nadal dostępne w ofercie. Decyzja nie jest prawomocna" - czytamy w komunikacie.

Klauzule niedozwolone

Prezes UOKiK uznał za niedozwolone klauzule, które dotyczyły następujących zagadnień:UPC Polska gwarantował tylko liczbę kanałów telewizyjnych o określonej tematyce, a nie konkretne programy wskazane w wykazie. Działo się to, ponieważ operator przyznał sobie prawo do dowolnej i jednostronnej zmiany kanałów lub mógł je usunąć w trakcie trwania umowy, co potwierdzają skargi konsumentów. Wiele osób wybrało ofertę UPC ze względu na dostępność konkretnych kanałów. Potem je im wyłączano.Czytaj także: UOKiK: 39,46 mln zł kary dla Polkomtela za pobieranie opłat spoza abonamentu >>>UPC Polska zastrzegał, że wyłączenie kanałów nie jest zmianą umowy. W efekcie przy umowach na czas określony konsument musiałby ponosić opłaty, gdyby chciał zrezygnować z usług UPC. Zdaniem UOKiK, operator w umowach na czas określony nie może zmieniać ustalonych w nich istotnych warunków, a do takich należy wykaz kanałów. W takiej sytuacji osoby, które miały umowy na czas określony, powinny mieć prawo do rezygnacji z usług UPC. W umowach na czas nieokreślony kanały mogą się zmienić tylko z ważnych przyczyn wymienionych w regulaminie lub umowie.

Wprowadzanie podwyżek bez konkretnych powodów

Wprowadzanie podwyżek bez konkretnych powodów. UPC zastrzegał przy umowach na czas nieoznaczony, że ma prawo zwiększyć abonament od 5 do 8 zł raz w roku, jednak nie podawał, z jakich przyczyn.Arbitralne decydowanie o tym, czy wizyta technika była nieuzasadniona. Wtedy UPC obciążał konsumenta opłatą 50 zł. Ocena tego, czy serwis był potrzebny była jednostronna, a konsument nie mógł jej zweryfikować. Mogło to również zniechęcać klientów do składania reklamacji.Zbyt ogólne przesłanki do wypowiedzenia klientowi umowy lub ich brak. Np. UPC zastrzegał, że może to zrobić z "ważnych przyczyn, w szczególności prawnych, technicznych, organizacyjnych lub ekonomicznych". Tym samym klient nie wiedział, jakie czynniki sprawią, że nie będzie mógł korzystać z usług UPC, podsumowano w materiale.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: