UOKiK przejmie kompetencje Rzecznika Finansowego: projekt ustawy trafił do konsultacji

Prawo i regulacje

Ministerstwo Finansów wysłało do konsultacji projekt ustawy zakładającej m.in. przejęcie przez UOKiK kompetencji Rzecznika Finansowego - podano na stronie RCL.

Urząd Ochrony KOnkurencji i Konsumentów - UOKIK - Logo
Źródło: UOKiK

Ministerstwo Finansów wysłało do konsultacji projekt ustawy zakładającej m.in. przejęcie przez UOKiK kompetencji Rzecznika Finansowego - podano na stronie RCL.

.@MF_GOV_PL wysłało do konsultacji projekt ustawy zakładającej m.in. przejęcie przez @UOKiKgovPL kompetencji Rzecznika Finansowego #UOKiK #RzecznikFinansowy

"Przedmiotowy projekt ma na celu zwiększenie efektywności w zakresie ochrony, zarówno w zakresie zbiorowych, jak i indywidualnych, interesów klientów podmiotów rynku finansowego, poprzez zintegrowanie organów właściwych w tym obszarze i przejęcie dotychczasowych kompetencji Rzecznika Finansowego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów" - napisano.

Czytaj także: Prezes UOKiK zastąpi Rzecznika Finansowego, zwiększy to efektywność ochrony konsumentów?

Nowe kompetencje prezesa UOKiK

Projekt zakłada przyznanie prezesowi UOKiK szeregu nowych kompetencji, dotyczących ochrony klientów podmiotów rynku finansowego, obejmujących przede wszystkim możliwość podejmowania interwencji w sprawach indywidulanych, wynikających ze składania reklamacji, tj. wystąpienia klienta podmiotu rynku finansowego, w którym zgłasza on zastrzeżenia, dotyczące usług świadczonych przez ten podmiot.

Czytaj także: UOKiK przejmie większość kompetencji Rzecznika Finansowego, jest projekt ustawy >>>

"Należy podkreślić, że po przejęciu zadań Rzecznika Finansowego przez Prezesa Urzędu, dzięki bardziej kompleksowej diagnozie problemów rynku, opartej na danych pozyskanych w związku z wykonywaniem tych uprawnień, narzędzia, którymi dysponuje Prezes Urzędu, służące ochronie interesów klientów rynku finansowego, będą mogły zostać wykorzystane w szerszym zakresie. Możliwe będzie także podejmowanie zintegrowanych działań, mających na celu optymalne zabezpieczenie interesów konsumentów na rynku finansowym. Ze względu na zgromadzenie tego rodzaju danych w jednym organie centralnym, nie będzie konieczności wymiany informacji między organami, co pozwoli na szybsze i bardziej skuteczne działanie na rzecz ochrony konsumentów, a tym samym sprawniejsze uruchomienie mechanizmów służących ochronie zbiorowych interesów konsumentów" - napisano.

Czytaj także: Wątpliwości wokół planów likwidacji Biura Rzecznika Finansowego >>>

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: