UOKiK rozbija kolejne zmowy

Niezgodne z prawem porozumienia UOKiK wykrył w branży mięsnej, u dystrybutora sprzętu muzycznego i producenta pieców konwekcyjno-parowych.

Niezgodne z prawem porozumienia UOKiK wykrył w branży mięsnej, u dystrybutora sprzętu muzycznego i producenta pieców konwekcyjno-parowych.

Najwyższą karę - 2,7 mln zł Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na producenta wędlin i mięsa - firmę JBB. Ukarani zostali także pozostali uczestnicy zmowy.

- Zostało zawarte porozumienie ograniczające konkurencję między producentem mięsa i wędlin JBB, a jego dystrybutorami, Makton, Jakomex i Bruno Tassi. To porozumienie trwało na przestrzeni dwóch lat. Przedsiębiorcy podpisali między sobą zmowę w postaci notatki ustalającej cennik odsprzedaży 12 grup produktów. Zostały one objęte systemem cen sztywnych, czyli nie było możliwości ze strony przedsiębiorców odstępowania ich po innej cenie niż ta, która była ściśle określona w cenniku - informuje Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Dystrybutorzy wędlin, którzy podpisali niezgodne z prawem porozumienie z producentem muszą zapłacić kary - Bruno Tassi 1,8 mln zł, a Jakomex 310 tys. zł. Jeden z uczestników zmowy - firma Makton, uniknął kary finansowej, bo skorzystał z programu łagodzenia kary i poinformował Urząd o szczegółach niezgodnego z prawem porozumienia.

- To bardzo poważne naruszenie konkurencji, jedne z najsurowiej karanych, ponieważ eliminują konkurencję między przedsiębiorcami w oparciu o ten czynnik, który z punktu widzenia nabywców jest najistotniejszy - cena - podkreśla prezes Urzędu.

To niejedyna zmowa, którą wykrył UOKiK.

- O ile w przypadku mięs zmowa dotyczyła ustalania cen sztywnych, czyli bez możliwości odstąpienia, o tyle sprzęt muzyczny to zmowa dotycząca ustalania cen minimalnych. Dystrybutor sprzętu muzycznego na Polskę, firma Roland ustalała ze swoimi dystrybutorami ceny minimalne w internecie - wyjaśnia Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel.

Praktyki te firma stosowała co najmniej od maja 2008 r. Dodatkowo firma aktywnie kontrolowała stosowanie przez dystrybutorów ustalonych przez nią cen. UOKIK nałożył na spółkę 220 tys. zł kary i nakazał zaprzestania praktyk.

56 tys. zł więcej zapłacić musi firma Rational, generalny przedstawiciel na rynku polskim producenta pieców konwekcyjno-parowych marki Rational. Piece te używane są do przygotowania posiłków w zbiorowym żywieniu, m.in. w restauracjach, barach czy hotelach. Jak ustalił UOKiK, od listopada 2009 r. do października 2011 r. spółka zobowiązywała swoich dystrybutorów do dalszej odsprzedaży produktów po cenach minimalnych.

Nałożone kary nie są prawomocne. Przysługuje od nich odwołanie do sądu.

Aby zobaczyć wypowiedź Małgorzaty Krasnodębskiej-Tomkiel kliknij tutaj.

Źródło: newseria.pl

Udostępnij artykuł: