UOKiK: wprowadzanie cen lub marż maksymalnych na produkty spożywcze prawnie dopuszczalne

Gospodarka

Wprowadzanie cen lub marż maksymalnych na produkty spożywcze jest rozwiązaniem prawnie dopuszczalnym na mocy ustaw covidowych, ale obecnie nie jest analizowane - poinformował Departament Komunikacji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Widok na logo UOKiK - Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Fot. stock.adobe.com/MOZCO Mat Szymański

Wprowadzanie cen lub marż maksymalnych na produkty spożywcze jest rozwiązaniem prawnie dopuszczalnym na mocy ustaw covidowych, ale obecnie nie jest analizowane - poinformował Departament Komunikacji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

"Zgodnie z obowiązującym prawem, pakiet zmian covidowych daje właściwemu ministrowi możliwość wprowadzania cen lub marż maksymalnych na wybrane produkty. Było to jedno z bardzo wielu zagadnień poruszanych podczas spotkania Prezesa UOKiK z sieciami handlowymi i ich reprezentacją branżową, przy czym Prezes UOKiK wyraźnie zaznaczył, iż jest to rozwiązanie obecnie nie analizowane, choć prawnie dopuszczalne. W trakcie spotkania Prezes UOKiK przestrzegał również sieci handlowe przed pokusą wykorzystania czasowej obniżki VAT na żywność do poprawy marżowości biznesu, także kosztem dostawców. Wskazywał, iż od największych podmiotów handlu detalicznego oczekuje się dużo większej odpowiedzialności w tym względzie, zaś ich praktyki są przedmiotem oceny nie tylko urzędu, ile przede wszystkim konsumentów – ich klientów, a także polskich dostawców produktów rolno-spożywczych" - napisał UOKiK.

Czytaj także: Węgry na trzy miesiące wprowadzają limitowane ceny na niektóre artykuły spożywcze >>>

Czwartkowa "Rzeczpospolita" podała, relacjonując przebieg spotkania prezesa UOKiK z branżą spożywczą, że w razie braku współpracy sektora w związku z obniżką stawek VAT rząd rozważy ceny urzędowe na podstawowe towary, jak na Węgrzech.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: