UOKiK wszczął postępowanie ws. awarii systemów teleinformatycznych w domach maklerskich

Gospodarka / Z rynku

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie wyjaśniające, obejmujące domy maklerskie i banki świadczące usługi maklerskie, którego celem jest m.in. analiza warunków świadczenia usług pod kątem ewentualnego wyłączania odpowiedzialności brokera za skutki awarii systemów informatycznych i telekomunikacyjnych oraz braku możliwości korzystania w tym czasie z usług - podał Urząd w komunikacie.

Urząd Ochrony KOnkurencji i Konsumentów - UOKIK - Logo
Źródło: UOKiK

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie wyjaśniające, obejmujące domy maklerskie i banki świadczące usługi maklerskie, którego celem jest m.in. analiza warunków świadczenia usług pod kątem ewentualnego wyłączania odpowiedzialności brokera za skutki awarii systemów informatycznych i telekomunikacyjnych oraz braku możliwości korzystania w tym czasie z usług - podał Urząd w komunikacie.

"Wszcząłem postępowanie wyjaśniające, którym objęliśmy dziesięć instytucji finansowych. Zweryfikujemy ich umowy i regulaminy pod kątem występowania w nich ewentualnych klauzul niedozwolonych - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Domy maklerskie nie powinny wyłączać swojej odpowiedzialności wobec klienta z powodu awarii, które mogą wynikać z ich zaniedbań lub z winy podmiotów, z którymi współpracują.

Chcę także sprawdzić, w jaki sposób domy maklerskie rozpatrują reklamacje konsumentów dotyczące ewentualnych szkód wynikających z awarii systemów teleinformatycznych" - dodał.

Postępowanie obejmuje 10 spośród największych domów maklerskich i banków świadczących takie usługi

Jak podano, postępowanie wyjaśniające obejmuje aktualnie dziesięć spośród największych domów maklerskich i banków świadczących takie usługi. Są to: Alior Bank, Bank Polska Kasa Opieki, Dom Maklerski Banku BPS, Dom Maklerski Banku Handlowego, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski, Santander Bank Polska oraz X-Trade Brokers Dom Maklerski.

"Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko przedsiębiorcom. Możliwe jest rozszerzenie go na kolejne podmioty. Po zgromadzeniu materiałów i ich analizie Prezes UOKiK podejmie decyzję co do dalszych działań mających wyeliminować ewentualne stwierdzone nieprawidłowości" - napisano w komunikacie.

Czytaj także: UOKiK: 470 tys. zł kary dla Banku BPH za klauzule spreadowe >>>

"Jeśli konsument doznał szkody związanej z awarią systemu zleceń w domu maklerskim powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z tą instytucją finansową i złożyć reklamację. Jeśli przyczyna awarii leży po stronie domu maklerskiego i mógł jej zapobiec, to nie może on w takiej sytuacji uchylać się od odpowiedzialności i zasłaniać np. siłą wyższą" - dodano. 

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: