UOKiK wydał 228 zgód na połączenia i przejęcia przedsiębiorców w 2018 r. Najwięcej od 11 lat

Firma

Logo UOKiK
Źródło: UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał 228 zgód na połączenia i przejęcia przedsiębiorców w 2018 r., podał urząd. To najwięcej decyzji od 11 lat. Celem kontroli koncentracji jest ochrona rynków przed zakłóceniem reguł konkurencji, np. monopolizacją.

Celem kontroli koncentracji jest ochrona rynków przed zakłóceniem reguł konkurencji, np. monopolizacją #UOKiK @UOKiKgovPL

W gospodarce wolnorynkowej przedsiębiorcy mają swobodę zawierania transakcji. W większości krajów, również w Polsce, istnieje wyjątek od tej zasady. Jest to kontrola koncentracji. Najwięksi rynkowi gracze przed planowaną fuzją lub przejęciem innego przedsiębiorcy muszą pytać o zgodę urzędy antymonopolowe. Zapobiega to sytuacjom, w których transakcja doprowadzi do wyeliminowania konkurencji na danym rynku, podano.

“Przedsiębiorca, który osiągnie zbyt dużą przewagę nad konkurentami lub zostanie monopolistą, nie będzie musiał również zabiegać o konsumentów, co spowoduje np. wyższe ceny lub niższą jakość usług lub produktów. Dlatego konieczne jest sprawdzenie transakcji przez UOKIK. Co ważne, możemy badać jedynie wpływ koncentracji na konkurencję” – powiedział prezes UOKiK Marek Niechciał, cytowany w komunikacie.

Kiedy zamiar przeprowadzenia transakcji podlega zgłoszeniu do UOKiK?

Zgodnie z przepisami zamiar przeprowadzenia transakcji podlega zgłoszeniu do UOKiK, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym zgłoszenie przekroczył równowartość 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce, wskazano także.

“2018 r. był dla urzędu rekordowy pod względem spraw z zakresu kontroli koncentracji. Do UOKiK wpłynęło 251 zgłoszeń. Urząd wydał 229 decyzji. 228 rozstrzygnięć to zgody na transakcje, a jedno to umorzenie postępowania” – dodał wiceprezes UOKiK Michał Holeksa.

UOKiK opiniował 390 spraw prowadzonych przez KE

Urząd opiniował 390 spraw prowadzonych przez Komisję Europejską. KE pytała UOKiK o opinię m.in. w sprawie fuzji spółek Siemens i Alstom, podano również.

“Postępowanie w sprawie koncentracji jest dwuetapowe. W pierwszym – które trwa do 30 dni – rozpatrywane są sprawy, które nie budzą wątpliwości co do negatywnego wpływu na konkurencję. Bardziej skomplikowane, np. wymagające badania rynku, przechodzą do drugiej fazy” – czytamy dalej.

Decyzje wyrażające zgodę na dokonanie koncentracji wygasają, jeżeli transakcja nie zostanie dokonana w terminie 2 lat od ich wydania.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: