Przedterminowa spłata kredytów: UOKiK wydał decyzję w sprawie Banku Pocztowego

Z rynku

Prezes UOKiK wydał decyzję w sprawie Banku Pocztowego, dotyczącą zwrotu kosztów w przypadku przedterminowej spłaty całości lub części kredytów konsumenckich udzielonych od 18 grudnia 2011 r. do 31 grudnia 2019 r. - podał bank w komunikacie.

Placówka Banku Pocztowego
Fot. Bank Pocztowy

Prezes UOKiK wydał decyzję w sprawie Banku Pocztowego, dotyczącą zwrotu kosztów w przypadku przedterminowej spłaty całości lub części kredytów konsumenckich udzielonych od 18 grudnia 2011 r. do 31 grudnia 2019 r. - podał bank w komunikacie.

Decyzja nie nakłada na bank kar pieniężnych i ma charakter zobowiązujący, co oznacza, że jej istota stanowi quasi-porozumienie pomiędzy prezesem UOKiK a przedsiębiorcą.

- napisano w komunikacie.

"W aktualnej ocenie banku, utworzone do tej pory rezerwy na potencjalne zobowiązania z tytułu przedterminowej spłaty kredytów (...) są adekwatne do pokrycia zobowiązań wynikających z niniejszej decyzji zobowiązującej" - dodano.

Decyzja stanie się prawomocna w dniu 21 października 2021 r.

W sprawozdaniu za 2020 r. Bank Pocztowy podał, że dokonał dodatkowych odpisów na zwroty prowizji klientom z tytułu historycznych wcześniejszych spłat kredytów detalicznych. W kalkulacji bank uwzględnił kredyty konsumenckie spłacone całkowicie przed umownym terminem końca kredytowania, udzielone po wejściu w życie zmienionej ustawy konsumenckiej, tj. po 18 grudnia 2011. Na koniec grudnia 2020 r. łącznie utworzona rezerwa na ten cel wyniosła 35,1 mln zł.

Czytaj także: Bank Pocztowy na plusie w pierwszym półroczu 2021 roku >>>

Bank Pocztowy poinformował we wtorkowym komunikacie, że w świetle decyzji zobowiązującej wydanej przez UOKiK, konsumenci, którzy zawarli z bankiem umowy o kredyt konsumencki: kredyt gotówkowy "Pożyczka na Poczcie", kredyt gotówkowy "Kredyt Raz Dwa" oraz kredyt gotówkowy "Kredyt Pocztowy" od dnia 18 grudnia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. i dokonali przedterminowej całkowitej lub częściowej spłaty wspomnianego kredytu konsumenckiego, mają możliwość otrzymania od banku proporcjonalnego zwrotu kosztów, które kredytobiorca był zobowiązany ponieść w związku z zawartą umową o kredyt konsumencki.

Czytaj także: W Banku Pocztowym założysz konto bez wychodzenia z domu, za pośrednictwem kuriera Poczty Polskiej >>>

"Kwota zwrotu jest proporcjonalna do okresu, o który skrócono czas obowiązywania przedmiotowej umowy o kredyt konsumencki. Dokonanie wyliczenia ww. kwoty zwrotu nastąpi przy zastosowaniu tzw. metody liniowej" - podano.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: