UOKiK z wpływem na media działające w internecie?

Blogi / Firma / Witold Gadomski

Witold Gadomski
Witold Gadomski

Rząd pracuje nad nowelizacją ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, która ma znacząco zwiększyć kompetencje prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Niektóre zapisy projektu ustawy mogą okazać się groźne dla przedsiębiorców.

Prezes UOKiK miałby otrzymać kompetencje podobną jak szefowie innych służb specjalnych. Będzie mógł zażądać od szefa ABW sporządzenia każdych dokumentów publicznych, którymi kontrolerzy UOKiK będą się mogli posługiwać.

Tajni agenci UOKiK

Dokonując zakupu towarów i usług będą działać jak typowi tajni agenci – udawać policjantów, funkcjonariuszy CBA, agentów wywiadu, itd.  

Prezes UOKiK zyska prawo przeszukania praktycznie każdej firmy

Prezes UOKiK będzie mógł nakazać przeprowadzenie u przedsiębiorcy przeszukania pomieszczeń i rzeczy, jeżeli uzna, że jest to konieczne dla znalezienia informacji lub przedmiotów, związanych z prowadzonym postępowaniem.

Tymczasem zawiadomienie dotyczące podejrzenia o stosowaniu praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów może pisemnie zgłosić do prezesa UOKiK każdy, a zatem każdy przedsiębiorca może być stroną postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

Oznacza to, że prezes UOKiK zyska prawo przeszukania praktycznie każdej firmy.  

Kontrola UOKiK nad internetem

Może być to formą nacisku na przedsiębiorców. Nawet jeżeli nie mają powodu, by obawiać się kontroli, same czynności przeszukania mogą zakłócić funkcjonowanie firmy.

Nową kompetencją, jaką uzyska prezes UOKiK będzie prawo ingerowania w obszar internetu.

Będzie mógł zwrócić się z wezwaniem do każdego przedsiębiorcy, zarówno właściciela interfejsu internetowego jak i do przedsiębiorcy telekomunikacyjnego świadczącego usługi dostępu do sieci Internet z wezwaniem:

1) zamieszczenie ostrzeżenia dla konsumentów wchodzących na interfejs internetowy,

2) usunięcie treści, ograniczenie dostępu lub wyłączenie interfejsu internetowego,

3) usunięcie domeny internetowej.

W przypadku nakazania usunięcia domeny internetowej domena taka zostanie zarejestrowana w Rejestrze domen usuniętych.

Rejestr ma mieć charakter jawny i być prowadzony w systemie umożliwiającym automatyczne przekazywanie informacji do przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Wszystkie media w internecie zależeć będą od decyzji prezesa UOKiK

Obowiązek usunięcia domeny nałożony na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego autorzy projektu uzasadniają koniecznością usunięcia naruszeń przepisów, wskazanych w decyzji prezesa UOKiK. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni nie będą mogli się od nich odwoływać.

Zapisy te sprawią, że firmy prowadzące działalność w internecie (praktycznie wszystkie media) zależeć będą od decyzji prezesa UOKiK, od których nie będzie odwołania.

Witold Gadomski
Witold Gadomski, publicysta ekonomiczny, od 20 lat pracujący w Gazecie Wyborczej. Autor książki o Leszku Balcerowiczu, współautor Kapitalizm. Fakty i iluzje.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: