Upadłość SKOK Wybrzeże przesądzona. Co z pieniędzmi klientów?

Aktualności / Finanse osobiste

Sąd Rejonowy w Gdańsku wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej "Wybrzeże" (SKOK Wybrzeże), poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

Sąd Rejonowy w Gdańsku wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej "Wybrzeże" (SKOK Wybrzeże), poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

Sąd wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości SKOK Wybrzeże #SKOK #KNF #SKOKWybrzeże #SKOKWybrzeze

"Zgodnie z postanowieniem sądu, wierzyciele SKOK Wybrzeże będą mogli zgłaszać swoje wierzytelności do sędziego - komisarza w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym" - czytamy w komunikacie.KNF zawiesiła działalność SKOK Wybrzeże 15 września 2017 r. oraz wystąpiła z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tej spółdzielczej kasy.

Uruchomienie wypłat środków gwarantowanych z BFG

Wcześniej KNF we wrześniu br. podała, że w związku z głęboką niewypłacalnością SKOK Wybrzeże oraz brakiem perspektyw restrukturyzacji tej Kasy jedynym rozwiązaniem wynikającym z przepisów prawa jest zawieszenie działalności i wystąpienie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości kasy, co stanowi formalną przesłankę do uruchomienia wypłat środków gwarantowanych z BFG.Zgodnie z ustawą o BFG, gwarantowane środki są wypłacane przez BFG w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółdzielczej kasy. W całości gwarantowane są przez BFG depozyty łącznie do równowartości w złotych 100 000 euro, niezależnie od liczby rachunków posiadanych przez deponenta w danej SKOK. W przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębny limit środków gwarantowanych.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: