Uporządkowanie zagadnień polityki przestrzenej i miejskiej

Samorząd

Rada Ministrów w przyjętej nowelizacji ustawy o działaniach administracji rządowej, przyznała ministrowi rozwoju regionalnego szersze kompetencje, niż dotychczas. Chodzi przede wszystkim o zintegrowanie polityk przestrzennej i miejskiej z polityką rozwoju.

Rada Ministrów w przyjętej nowelizacji ustawy o działaniach administracji rządowej, przyznała ministrowi rozwoju regionalnego szersze kompetencje, niż dotychczas. Chodzi przede wszystkim o zintegrowanie polityk przestrzennej i miejskiej z polityką rozwoju.

Do tej pory dwóch ministrów: transportu, budownictwa i gospodarki morskiej oraz rozwoju regionalnego, sprawowało pieczę nad kwestiami polityki przestrzennej państwa. Wprowadzone zmiany poszerzają dział "rozwój regionalny" o zagadnienia dotyczące zagospodarowania przestrzennego na poziomie krajowym i regionalnym oraz polityki miejskiej, które poprzednio znajdowały się w dziale "budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa".

Oznacza to, że znacznemu poszerzeniu ulegają kompetencje ministra rozwoju regionalnego, który będzie mógł stworzyć kompleksowy plan gospodarowania przestrzenią i rozwojem kraju. Będzie o jedynym ośrodkiem decyzyjnym odpowiedzialnym za budowanie zintegrowanego systemu zarządzania rozwojem.

Źródło: www.samorzad.infor.pl

Udostępnij artykuł: