URE odmówiło podwyżek cen energii do końca 2020 roku

ESG

Urząd Regulacji Energetyki odmówił zatwierdzenia nowych oraz zmian obowiązujących do końca 2020 roku roku taryf na sprzedaż energii elektrycznej.

Prąd i pieniądze
Fot. stock.adobe.com/bht2000

Urząd Regulacji Energetyki odmówił zatwierdzenia nowych oraz zmian obowiązujących do końca 2020 roku roku taryf na sprzedaż energii elektrycznej.

Decyzje #URE dotyczą czterech przedsiębiorstw pełniących funkcję tzw. sprzedawców z urzędu: #PGEObrót, #TauronSprzedaż, #Enea oraz #EnergaObrót #CenyPrądu #CenyEnergii @Grupa_PGE @TauronPE @EnergaSA @Grupa_Enea

Decyzje dotyczą czterech przedsiębiorstw pełniących funkcję tzw. sprzedawców z urzędu: PGE Obrót, Tauron Sprzedaż, Enea oraz Energa Obrót.

Decyzja regulatora oznacza, że czterej sprzedawcy będą stosować w rozliczeniach z klientami w gospodarstwach domowych korzystających z oferty taryfowej (grupy taryfowe G) dotychczasowe ceny energii elektrycznej.

Czytaj także: Gwałtowny wzrost kosztów utrzymania domu. Przede wszystkim przez podwyżkę opłat za wywóz śmieci oraz wyższe stawki za prąd >>>

Wnioski o zatwierdzenie taryf wpływały do URE do końca lutego 2020 r.

PGE i Enea wystąpiły z wnioskami o zatwierdzenie nowych taryf (zatwierdzone przez regulatora w grudniu 2019 r. i w styczniu 2020 r. miały termin obowiązywania określony do końca marca br.). Natomiast Energa i Tauron zwróciły się z wnioskami o zmianę aktualnie obowiązujących taryf, które - zgodnie z decyzjami prezesa URE z grudnia 2019 roku - obowiązują do końca 2020 roku.

Jak podał URE, w toku postępowań przedsiębiorcy kilkukrotnie byli wzywani do uzupełnienia dokumentacji oraz przedstawienia informacji, których celem było ustalenie, czy wnioskowane przez sprzedawców zmiany są zasadne.

"Postępowania taryfowe prowadzone przez prezesa URE mają na celu zapewnienie, że ceny energii elektrycznej proponowane odbiorcom końcowym będą racjonalne i uzasadnione. Spółki obrotu wnioskują o poziom taryfy na kolejny okres, przedstawiając kalkulacje i uzasadnienie prezesowi URE, który następnie szczegółowo to analizuje. Tak długo, jak regulator nie będzie przekonany, że dany poziom taryfy odpowiada aktualnym warunkom rynkowym i odzwierciedla uzasadnione koszty działalności prowadzonej przez sprzedawców, trwa dialog z przedsiębiorcami" - podał URE.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: