Urlop będzie można zabrać ze sobą do nowej pracy

Mój plan emerytalny

Pracodawca nie będzie musiał zawsze wypłacić odchodzącemu z pracy pracownikowi ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Pod warunkiem, że porozumie się w tej sprawie ze swoim następcą.

Pracodawca nie będzie musiał zawsze wypłacić odchodzącemu z pracy pracownikowi ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Pod warunkiem, że porozumie się w tej sprawie ze swoim następcą.

#MałgorzataJankowska: Czasami odchodzący z pracy wcale nie są zainteresowani zamianą #urlop w naturze na ekwiwalent pieniężny. Chcieliby u kolejnego pracodawcy skorzystać z urlopu w pełnym wymiarze #prawopracy

Jedną z propozycji zmian w urlopach wypoczynkowych, jaka ma się znaleźć w nowym, przygotowywanym przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy, kodeksie pracy są zmiany w zasadach rozliczania się z pracownikami z przysługującego im urlopu. Obecnie w przypadku niewykorzystania przez pracownika przysługującego mu urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownik powinien otrzymać ekwiwalent pieniężny.Jego wypłata jest obowiązkiem pracodawcy, z którego, jest on zwolniony tylko wtedy, gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

Czasami jednak odchodzący z pracy wcale nie są zainteresowani zamianą urlopu w naturze na ekwiwalent pieniężny. Chcieliby, bowiem u kolejnego pracodawcy skorzystać z urlopu w pełnym wymiarze. Propozycja KKPP, ma im to umożliwić. Oczywiście, jeśli wejdzie w życie.Zgodnie z nią dotychczasowy pracodawca nie będzie musiał zapłacić odchodzącemu z pracy pracownikowi ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, jeśli porozumie się z pracownikiem i jego nowym pracodawcą w sprawie wykorzystania tego urlopu w trakcie kolejnego zatrudnienia, o ile przerwa między zakończeniem pracy w u niego a rozpoczęciem jej w kolejnej firmie nie będzie dłuższa niż miesiąc.

Może być jednak zmuszony do jego zapłaty w trakcie zatrudnienia. Miałoby to być jego obowiązkiem w sytuacji nieudzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego w roku, za który urlop ten przysługuje, co w nowym kodeksie pracy ma być zasadą (poza nielicznymi wskazanymi w kp wyjątkami pozwalającymi na jego przesuniecie- pisaliśmy o tym tutaj ).Eksperci podkreślają jednak, że aby mechanizm ten zadziałał tzn. motywował skutecznie pracodawcę do udzielania urlopu w terminie rekompensata za niewykorzystany urlop powinna być wyższy od należnego pracownikowi wynagrodzenia urlopowego. Tylko wtedy, bowiem zatrzymywanie pracownika w firmie w zamian za finansową rekompensatę nie będzie się pracodawcy po prostu opłacać.Projekt nowego kodeksu pracy ma być gotowy w marcu 2018 r. 
Udostępnij artykuł: