Ursus ma wstępne propozycje ugodowe od PKO BP

Z rynku

Ursus w restrukturyzacji otrzymał od PKO Banku Polskiego wstępne propozycje ugodowe w sprawie spłaty na rzecz banku kredytu z umowy limitu kredytowego wielocelowego zawartej 7 października 2015 r. z późniejszymi zmianami, podała spółka.

Pieniądze, kalkulator i długopis
Fot. stock.adobe.com/bzyxx

Ursus w restrukturyzacji otrzymał od PKO Banku Polskiego wstępne propozycje ugodowe w sprawie spłaty na rzecz banku kredytu z umowy limitu kredytowego wielocelowego zawartej 7 października 2015 r. z późniejszymi zmianami, podała spółka.

Obecnie strony zamierzają uzgodnić nowe warunki dalszej współpracy w zakresie finansowania (umowy kredytu), uwzględniając obecną sytuację spółki będącej w restrukturyzacji

Spółka przeprowadzi negocjacje z bankiem zmierzające do uzgodnienia utrzymania finansowania udzielonego Ursusowi lub sposobu i terminu zmniejszenia udzielonego kredytu. Negocjacje uwzględnią fakt, iż wobec spółki otwarto przyspieszone postępowanie układowe, podano.

Warunki dalszego finansowania

"W ocenie zarządu emitenta, przesłanie do spółki wyżej wymienionego pisma ma związek z podjętą wcześniej przez ww. bank nieskuteczną próbą wypowiedzenia kredytu - umowy limitu kredytowego wielocelowego zawartej w dniu 7 października 2015 r. z późniejszymi zmianami. Nieskuteczność wypowiedzenia spowodowana była rozpoczęciem formalnej restrukturyzacji, w tym wydaniem w dniu 7 listopada 2018 r. postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego oraz uchybieniami formalnymi pisma dotyczącego wypowiedzenia. Stanowisko emitenta odnośnie nieskuteczności wypowiedzenia podziela nadzorca sądowy wyznaczony przez sąd w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Obecnie strony zamierzają uzgodnić nowe warunki dalszej współpracy w zakresie finansowania (umowy kredytu), uwzględniając obecną sytuację spółki będącej w restrukturyzacji" - czytamy w komunikacie.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: