URSUSEM na podbój Afryki. Polska marka rośnie w siłę, podwaja zyski

Tylko u nas

URSUS S.A. jest największym polskim producentem ciągników z marką o ponad 120-letniej tradycji mechanizacji polskiego rolnictwa. To najstarsza marka narodowa o światowej renomie i potencjale dalszego rozwoju. To jedyna spółka z segmentu maszyn i urządzeń dla rolnictwa, która w grudniu 2007 roku zadebiutowała na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

W I kw. 2015 roku URSUS odnotował skokowy wzrost przychodów oraz co ważne – podwojenie zysków. Spółka poszerza swoją ofertę oraz planuje realizacje kolejnej transzy umowy sprzedaży ciągników do Etiopii.

Nazwa URSUS wywodzi się od łacińskiego wyrazu oznaczającego tyle co niedźwiedź – a więc siła, potęga. To także imię męskie pochodzenia łacińskiego. W językach skandynawskich jego odpowiednikiem jest Björn, który cieszy się sporą popularnością – najwięcej osób nosi to imię w Szwecji, w Norwegii imię to jest trzecim co do popularności imieniem.

Ursus – to także, w Polsce przede wszystkim, zakłady mechaniczne znane z produkcji głównie ciągników rolniczych. Obecnie firma Ursus oraz jej znaki towarowe należą do spółki Ursus S.A. z siedzibą w Lublinie. Zakłady produkcyjne mieszczą się w Lublinie, Dobrym Mieście, Biedaszkach Małych k. Kętrzyna i Opalenicy.

Informacje o spółce
URSUS S.A. to marka o 122-letniej tradycji mechanizacji  polskiego rolnictwa, największy polski producent ciągników i maszyn rolniczych. Spółka oferuje bardzo dużą gamę pojazdów, maszyn i urządzeń wytwarzanych dla potrzeb rolnictwa w kraju i na świecie, które odpowiadają oczekiwaniom i potrzebom. Łączą tradycję polskiej motoryzacji z nowoczesnością i światową jakością. Spółka dysponuje zakładami produkcyjnymi i zatrudnia łącznie ponad 700 osób. Fabryka produkuje rocznie ok. 1,2 tysiąca ciągników i kilka tysięcy maszyn rolniczych sprzedawanych w Polsce i na świecie.

Grupa jest jednym z kluczowych inwestorów regionu lubelskiego, gdzie rozwija swoje zaplecze produkcyjne i laboratorium badawczo-rozwojowe. URSUS R&D współpracuje z inżynierami z Politechniki Lubelskiej oraz z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie przy opracowywaniu nowatorskich rozwiązań technologicznych. Zarząd chce dobrze wykorzystać tak długą tradycję marki, doświadczenie oraz potencjał polskich inżynierów i konstruktorów do stworzenia w Lublinie nowoczesnego centrum badawczo-produkcyjnego.

Wszystkie produkty URSUS znajdują klientów w kraju i na świecie, m.in. w Belgii, w Czechach, w Holandii i nawet w egzotycznym Pakistanie. W  I kwartale 2015 roku spółka koncentrowała się na dalszym rozwoju sprzedaży zagranicznej w takich krajach jak: Czechy, Słowacja, Węgry, Belgia, Holandia, Słowenia, Chorwacja oraz na rynkach skandynawskich i wschodnich.

Z 1,5 mln ciągników wykorzystywanych obecnie w Polsce, prawie połowa, tj. ok. 700 tys. to ciągniki marki URSUS (źródło: ursus.com.pl).
Spółka należy również do czołówki polskich eksporterów do Afryki w ostatnich latach. W ramach umowy pomiędzy rządem polskim a etiopskim w 2013 roku Grupa zawarła umowę ze spółką METEC (Etiopia) na dostawę 3 tysięcy ciągników, wyposażenie  centrów serwisowych, dostawę części zamiennych do ciągników oraz szkolenia.

Ursus stawia przede wszystkim na jakość i nowoczesne wzornictwo, co powoduje, że pod tym względem wytworzone produkty nie ustępują światowym liderom. Celem Spółki, główną ideą jest wytwarzanie   różnorodnych  maszyn i urządzeń o europejskiej jakości wykonania i dobrej  cenie.

Ursus S.A. jest jedyną spółką z segmentu maszyn i urządzeń dla rolnictwa notowaną na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Strategia i rozwój
URSUS S.A.  w swojej strategii rozwoju zakłada osiągnięcie pozycji kluczowego producenta i dystrybutora maszyn rolniczych na terenie Polski, sprzedawanych poprzez rozbudowaną sieć dealerów. W planach spółki jest dalsze tworzenie nowoczesnej i mobilnej organizacji wraz z unikalnym i perspektywicznym modelem biznesowym. Firma działa na rzecz rozwoju współpracy przemysłowej z wybranymi producentami maszyn rolniczych z Europy Zachodniej, w tym rozwinięcia wzajemnej kooperacji w produkcji maszyn, co powinno zaowocować wzbogaceniem oferty rynkowej o wysokiej klasy maszyny oraz podwyższeniem standardów jakościowych procesów technologicznych.
Spółka zorientowana jest na produkcję i sprzedaż ciągników oraz maszyn rolniczych. W ofercie produktowej, Ursus stawia przede wszystkim na jakość wykonania oraz nowoczesny design. Pod tym względem wytworzone produkty nie ustępują, światowym liderom, a dzięki włączeniu do portfolio maszyn rolniczych, Ursus zyskuje zupełnie nowe możliwości. Ideą spółki jest produkcja różnych typów maszyn i urządzeń, cechujących się europejską jakością wykonania i polską ceną.

URSUS S.A.  w swojej strategii rozwoju zakłada osiągnięcie pozycji kluczowego producenta i dystrybutora maszyn rolniczych na terenie Polski, sprzedawanych poprzez rozbudowaną sieć dealerów. W planach spółki jest dalsze tworzenie nowoczesnej i mobilnej organizacji wraz z unikalnym i perspektywicznym modelem biznesowym. Firma działa na rzecz rozwoju współpracy przemysłowej z wybranymi producentami maszyn rolniczych z Europy Zachodniej, w tym rozwinięcia wzajemnej kooperacji w produkcji maszyn, co powinno zaowocować wzbogaceniem oferty rynkowej o wysokiej klasy maszyny oraz podwyższeniem standardów jakościowych procesów technologicznych.

Spółka zorientowana jest na produkcję i sprzedaż ciągników oraz maszyn rolniczych. W ofercie produktowej, Ursus stawia przede wszystkim na jakość wykonania oraz nowoczesny design. Pod tym względem wytworzone produkty nie ustępują, światowym liderom, a dzięki włączeniu do portfolio maszyn rolniczych, Ursus zyskuje zupełnie nowe możliwości. Ideą spółki jest produkcja różnych typów maszyn i urządzeń, cechujących się europejską jakością wykonania i polską ceną.

Nasze wyniki pokazują, że strategia odbudowy polskiej marki URSUS przynosi znakomite rezultaty – komentuje Karol Zarajczyk, Prezes URSUS S.A. Wyniki za I kw. 2015 roku to efekt realizacji celów strategicznych spółki. W I kwartale 2015 roku zanotowano skokowy wzrost przychodów o 141% do poziomu 79,4 mln zł pochodna głównie zwiększenia sprzedaży eksportowej o 407% rdr w związku z realizacją kontraktu w Etiopii oraz podwojenie zysku operacyjnego do poziomu 4,3 mln zł, dzięki czemu wypracowano 4,5 mln zł zysku netto, wzrost o 114% rdr. Do końca I kw. br. spółka zrealizowała łącznie pięć z sześciu transz pierwszej fazy kontraktu. Od stycznia do marca 2015 roku sprzedaż w kraju osiągnęła poziom 28,4 mln zł, tj. wzrost o 24% rdr, wynik między innymi realizacji umowy z ZTM na dostawę 38 trolejbusów. Do 15 maja br. w ramach umowy spółka dostarczyła 33 trolejbusy.

W I kwartale 2015 roku zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 13,8 mln zł, tj. 128% wzrostu rdr i 17% marży na tym poziomie zysku. EBIT urósł do 4,4 mln zł wobec  2,8 mln zł w I kwartale 2014 roku. Marża EBIT wyniosła 5% wobec 8% w analogicznym okresie ubiegłego roku – pochodna jednorazowych kosztów transportu (3 mln zł), związanych z realizacją kontraktu w Etiopii. Koszty transportu zostały refakturowane na METEC. Grupa podwoiła zysk netto w I kwartale br. do poziomu 4,5 mln zł wobec 2,1 mln zł w analogicznym okresie 2014 roku (źródło: dane ze spółki).

Elektryczny autobus – URSUS bus s.a.
URSUS rozwija segment autobusów, trolejbusów i  autobusów elektrycznych, 13 kwietnia br. spółka otrzymała homologację na autobus elektryczny. Nowy produkt opracowano w odpowiedzi na rosnące krajowe zapotrzebowanie na pojazdy ekologiczne w związku z unijnymi wymogami zielonego transportu. Pojazd jest efektem prac polskich inżynierów i konstruktorów z ośrodka badawczo-rozwojowego URSUS R&D w Lublinie przy wsparciu firmy AMZ KUTNO. Pierwszym użytkownikiem autobusów URSUS będzie miasto Lublin.

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na innowacyjne i ekologiczne środki komunikacji. W miesiącu lutym br. została zawiązana spółka URSUS BUS S.A., w której URSUS posiada 60% akcji, pozostałe 40% objął AMZ Kutno sp. z o.o.

W kwietniu br. wyprodukowany przez URSUS autobus elektryczny EKOVOLT otrzymał europejskie świadectwo homologacji, co umożliwiło już sprzedaż autobusów na rynkach Unii Europejskiej. Pojazd jest efektem prac polskich inżynierów i konstruktorów z ośrodka badawczo-rozwojowego URSUS R&D w Lublinie oraz współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym sp. z o.o. w Lublinie.

URSUS wspiera afrykę
W dniach 7-15 czerwca w Johannesburgu (RPA) odbył się 25 Szczyt Unii Afrykańskiej, w którym wzięło udział 54 przywódców państw tego kontynentu. W trakcie sesji plenarnej Szczytu, każdemu przywódcy została wręczona jedna glebogryzarka wyprodukowana w zakładach Ursusa, stanowiąca symbol rozpoczęcia  masowej mechanizacji rolnictwa w Afryce. Spółka jest gotowa dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie opracowywania, dostarczania i wdrażania nowych technologii na kontynencie afrykańskim – mówił prezes URSUS SA. Liczymy na to, że dzięki ofiarowaniu pomocy w postaci dostaw ciągników i maszyn rolniczych oraz otwieraniu  hal montażowych, dostarczanej miedzy innymi przez naszą firmę Afryka w niedługim czasie będzie w stanie zdecydowanie zwiększyć produkcję rolną, i co za tym idzie podnieść stopę życiową wszystkich mieszkańców tego regionu – powiedział także prezes spółki.

URSUS został wybrany symbolem pozytywnych przemian w Polsce, Afryce i na świecie. Przewodnicząca Komisji Unii Afrykańskiej Nkosazane Dlamini-Zume, mówiła o tworzeniu nowych miejsc pracy w rolnictwie, co zapobiegnie eskalacji  tragedii emigracji z krajów Afryki, które mają obecnie miejsce.

12 maja etiopska spółka METEC otworzyła montownię ciągników Ursus. Uruchomienie montowni wiąże się z realizacją podpisanego w 2013 roku kontraktu na dostawę 3000 ciągników, wyposażenie centrów serwisowych w Etiopii oraz dostawę części zamiennych. Od 2013 roku wprowadzono do oferty 10 nowych produktów, w tym 8 modeli ciągników, rozwinięto zaplecze produkcyjne i badawczo-rozwojowe. URSUS z powodzeniem odbudowuje markę i rozszerza działalność. Przychody z realizacji kontraktu do 31 marca br. wyniosły 127,5 mln zł. Łączna wartość umowy ustalona na dzień jej zawarcia wynosi 90 mln dolarów amerykańskich. Obecnie URSUS przygotowuje się do realizacji szóstej transzy pierwszej fazy umowy. Realizacja drugiej części kontraktu – dostawy 1,5 tys. ciągników – jest uzależniona od decyzji polskiego rządu i przyznania przez BGK kredytu dla firmy METEC na zakup ciągników URSUS.

Montownia w Etiopii pozwala na transfer wiedzy polskich inżynierów do naszych partnerów afrykańskich. To dla nas szczególnie ważne przy realizacji kontraktu etiopskiego. Ciągniki URSUS zostały bardzo dobrze ocenione przez naszych klientów i widzimy chęć współpracy ze strony etiopskiej przy realizacji drugiej fazy umowy  – mówi Karol Zarajczyk, Prezes Zarządu URSUS S.A.

Źródło: Ursus S.A.

 

Udostępnij artykuł: