Uruchomienie polskich oszczędności sposobem na spowolnienie gospodarcze w Europie

Komentarze ekspertów / Mój plan emerytalny

Ewa Małyszko,

Jak zawsze pod koniec roku różne instytucje finansowe publikują prognozy na te bliższą i trochę dalszą przyszłość. Zdaniem analityków Santander Banku wzrost PKB Polski spowolni w 2020 r. do ok. 3 proc.

Ewa Małyszko, prezes #PFRTFI: jednym z najlepszych rozwiązań umożliwiających z jednej strony zabezpieczenia emerytalnego każdego pracownika, z drugiej uruchomienie rezerw finansowych, które pozwolą wypracowywać korzyści dla wszystkich jest system #PPK @Grupa_PFR

W grudniowym opracowaniu bankowi eksperci tłumaczą, że obniżenie prognozy wzrostu PKB na 2020 r., jest konsekwencją rosnącego pesymizmu dot. inwestycji, gdzie pojawiło się sporo sygnałów nadchodzącej stagnacji, a w sektorze publicznym nawet spadków. Konsumpcja i eksport netto powinny – ich zdaniem – łagodzić skalę spowolnienia. W sumie, zdaniem bankowców można się spodziewać wyhamowania wzrostu gospodarczego z ok. 5 proc. w 2018 r. i ok. 4 proc. w 2019 do ok. 3 proc. w 2020. Warto zauważyć, że analitycy Santandera uważają, że pod koniec 2020 roku polska gospodarka znajdzie się w dobrym punkcie wyjściowym do delikatnego ożywienia w 2021, o ile światowa gospodarka faktycznie zacznie wydobywać się z dołka” – napisali ekonomiści w raporcie „Polska: Perspektywy 2020”.

Czytaj także: PPK to coś więcej niż program oszczędnościowy. Rozmowa z Ewą Małyszko, prezesem zarządu PFR TFI >>>

„Efekt motyla” w światowej gospodarce

Cykle koniunkturalne są naturalne dla gospodarki wolnorynkowej. Słynny „efekt motyla” naprawdę nie jest tylko teorią, ale zjawiskiem, które obserwujemy na światowej gospodarce – podkreśla Ewa Małyszko, prezes zarządu PFR TFI. – Jednym ze sposobów na ograniczanie „wrażliwości” krajowej gospodarki na globalne zawirowania, jest umiejętne wykorzystywania krajowych zasobów. W tym także oszczędności. Edukacja ekonomiczna to jedno z najważniejszych wyzwań, przed jakimi stoi dziś nie tylko PFR TFI, ale cały rynek usług finansowych. Skalę wyzwania pokazuje najlepiej najnowsza grudniowa informacja o oszczędnościach Polaków. W ciągu roku o blisko 9 proc., wzrosła ilość gotówki, jaką przechowujemy w domowych sejfach, schowkach i szufladach. Mówimy tutaj o ponad 210 miliardach złotych – podsumowuje prezes Ewa Małyszko.

Czytaj także: PPK: czy mali i średni przedsiębiorcy będą wybierali PFR TFI?

Jednym z najlepszych rozwiązań umożliwiających z jednej strony zabezpieczenia emerytalnego każdego pracownika, z drugiej uruchomienie rezerw finansowych, które pozwolą wypracowywać korzyści dla wszystkich jest system Pracowniczych Planów Kapitałowych. Tym bardziej, że siłą rzeczy będzie to kapitał długoterminowy, stabilny a więc i dający najbardziej efektywne możliwości wykorzystania – podkreśla prezes Ewa Małyszko.

Źródło: PFR TFI
Udostępnij artykuł: