Uruchomienie systemu negocjowanych pożyczek papierów wartościowych

Finanse i gospodarka

1 października 2014 r. został uruchomiony, organizowany przez KDPW_CCP we współpracy z Krajowym Depozytem, system negocjowanych pożyczek papierów wartościowych.

1 października 2014 r. został uruchomiony, organizowany przez KDPW_CCP we współpracy z Krajowym Depozytem, system negocjowanych pożyczek papierów wartościowych.

Pożyczki papierów wartościowych zawierane w ramach systemu pożyczek negocjowanych mają służyć niedopuszczeniu do zawieszenia rozrachunku lub likwidacji zawieszenia rozrachunku transakcji zawartych w obrocie zorganizowanym, a także zapewnieniu zwrotu papierów wartościowych pożyczonych w ramach systemu pożyczek automatycznych.

Celem systemu negocjowanych pożyczek papierów wartościowych jest umożliwienie uczestnikom systemu zawierania pożyczek papierów wartościowych oraz zapewnienie ich pełnej obsługi w zakresie zarządzania pożyczką, jak również jej rozliczenia i rozrachunku, od momentu zawarcia umowy do momentu ostatecznego zakończenia pożyczki.

W ramach systemu pożyczek możliwe będzie zgłaszanie zapotrzebowania na pożyczki, uzgadnianie warunków umowy pożyczki i zawieranie umów pożyczki papierów wartościowych. Pożyczki są negocjowane w zakresie niektórych parametrów umowy pożyczki, w tym m.in. czasu trwania pożyczki, wynagrodzenia dla pożyczkodawcy.

Pożyczki papierów wartościowych w ramach systemu będą mogły być:

  • terminowe, tj. z oznaczonym terminem zakończenia,
  • bezterminowe, tj. bez oznaczonego terminu zakończenia.

Strony pożyczki będą dla siebie anonimowe. Pożyczkodawca i pożyczkobiorca pozostają dla siebie anonimowi, zarówno w trakcie czynności poprzedzających zawarcie umowy pożyczki, jak i w czasie trwania umowy.

Zwrot pożyczki zawartej w ramach systemu, tj. zarówno zwrot papierów wartościowych dla pożyczkodawcy oraz zwrot przekazanego zabezpieczenia umownego dla pożyczkobiorcy, będzie gwarantowany zasobami odrębnego systemu zabezpieczenia płynności rozliczeń pożyczek negocjowanych zarządzanego przez KDPW_CCP.

Dariusz Marszałek
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

Udostępnij artykuł: