USD/PLN jako przybliżona miara siły korelacji kursów EUR/USD i EUR/PLN

Finanse i gospodarka

.Kurs USD/PLN można traktować jako kurs krzyżowy (cross) kursów EUR/USD i EUR/PLN (EUR/PLN: EUR/PLN = USD/PLN). Z faktu, że dolar amerykański jest globalną walutą "bezpiecznej przystani" wynika, że kurs USD/PLN jest lepszym wskaźnikiem efektu "risk on - risk off" w odniesieniu do polskiej waluty niż kurs EUR/PLN.

.Kurs USD/PLN można traktować jako kurs krzyżowy (cross) kursów EUR/USD i EUR/PLN (EUR/PLN: EUR/PLN = USD/PLN). Z faktu, że dolar amerykański jest globalną walutą "bezpiecznej przystani" wynika, że kurs USD/PLN jest lepszym wskaźnikiem efektu "risk on - risk off" w odniesieniu do polskiej waluty niż kurs EUR/PLN.

  • Ponieważ kursy EUR/USD i EUR/PLN zwykle są ujemnie skorelowane (spadkowi EUR/USD zwykle towarzyszy wzrost EUR/PLN i odwrotnie) a okresy korelacji dodatniej występują bardzo rzadko i są krótkotrwałe stąd w standardowych okolicznościach rynkowych kurs USD/PLN jest przybliżoną miarą siły korelacji między kursami EUR/USD i EUR/PLN. Im większa zmienność kursu USD/PLN tym zwykle silniejsza ujemna korelacja między eurodolarem a eurozłotym, (czyli: silny dolar - słaby złoty lub odwrotnie), im mniejsza zmienność kursu USD/PLN tym ta zależność jest słabsza.
  • Opracowany przez nas behawioralny model realnego kursu USD/PLN wskazuje na dalszą aprecjację dolara amerykańskiego wobec polskiego złotego w okolice 3,40 w perspektywie kilku najbliższych kwartałów.
  • Głównym czynnikiem działającym na korzyść dolara będą rosnące oczekiwania na podwyżki stóp procentowych przez Fed, które będą zwiększać globalny popyt na tę walutę m.in. kosztem walut rynków wschodzących.

  • Oczekiwania na podwyżki stóp w USA oraz obniżki w Polsce mogą w perspektywie kilku najbliższych kwartałów przeważać nad potencjalnie pozytywnym wpływem dalszego luzowania ilościowego w strefie euro.
  • Niepewność co do dalszego rozwoju koniunktury w Chinach oraz utrzymujące się napięcie geopolityczne na Ukrainie mogą dodatkowo działać na niekorzyść złotego.

Raport Specjalny PKO Banku Polskiego: USD/PLN jako przybliżona miara siły korelacji kursów EUR/USD i EUR/PLN - pobierz.

BIURO STRATEGII RYNKOWYCH
PKO Bank Polski S.A.

Udostępnij artykuł: