USD w cenie dzięki FOMC

Czwartek na rynku walutowym upłynął pod znakiem silnego umocnienia dolara względem euro (z 1,3184 do 1,3024 na zamknięciu) oraz osłabienia złotego wobec obu tych walut (EUR/PLN z 4,0659 do 4,0840, USD/PLN z 3,0841 do 3,1364 na zamknięciu).

W kombinacja danych makro jakie napłynęły tego dnia raczej trudno było znaleźć wsparcie dla takiego scenariusza: dane z niemieckiego rynku pracy za grudzień okazały się zgodne z oczekiwaniami: utrzymanie stopy bezrobocia na poziomie 6,9% w grudniu w obliczu ogólnego spowolnienia strefy euro można uznać za sukces, również  dane ankietowe instytutu ADP odnośnie zatrudnienia w USA (215 tyś. w grudniu wobec 140 tyś. w listopadzie) w kontekście narastającego po porozumieniu odnośnie „klifu fiskalnego” w Kongresie USA efektu „risk on” na globalnych rynkach finansowych również raczej powinno wpłynąć na osłabienie dolara a nie na jego umocnienie, tym bardziej, że od stycznia 2013 roku wzrasta skala ekspansji ilościowej Fed-u z 40 mld dolarów do 85 mld dolarów miesięcznie co w teorii powinno sprzyjać deprecjacji dolara wobec euro szczególnie gdy zmniejszają się napięcia w globalnym systemie finansowym. Czwartkowe wydarzenia na rynku walutowym nie potwierdzały takiego scenariusza.

Główną przyczyna takiego stanu rzeczy objawiła się dopiero wraz z wieczorną publikacją Minutes z ostatniego posiedzenia FOMC z 12 grudnia 2012 roku na którym Fed zdecydował o:

zastąpieniu od stycznia 2013 roku neutralnej wobec bilansu Fed-u Operacji Twist (skup przez Fed obligacji długoterminowych i równoczesna sprzedaż krótkoterminowych w analogicznych kwotach) niesterylizowanym skupem obligacji długoterminowych w kwocie 45 mld dolarów miesięcznie od stycznia 2013 a więc w sumie do 85 mld miesięcznie (40 mld dolarów skup MBS-ów + 45 mld dolarów skup obligacji długoterminowych),

wprowadzeniu „Reguły Evansa” zgodnie z którą osiagnięcie 2,5% inflacji CPI rok do roku i/lub 6,5% stopy bezrobocia będzie podstawą do przemyślenia przez Fed kontynuacji programu QE3.

Z opublikowanych w czwartek Minutes dodatkowo wynikało, że część członków FOMC uważa, że ekspansja ilościowa zakończy się pod koniec 2013 roku, część że w połowie roku a część, że później. Biorąc pod uwagę, że w ramach porozumienia w Kongresie odnośnie „klifu fiskalnego” zdecydowano o cięciach budżetowych o wartości około 1% PKB a samo FOMC obniżyło również prognozy wzrostu gospodarczego dla USA w 2013 roku oznacza to, że wypełnienie „Reguły Evansa” w 2013 roku wydaje się mało prawdopodobne, tym bardziej, że w ostatnich latach obniżenie stopy bezrobocia w USA zajmowało więcej niż rok czasu. W rezultacie publikacja Minutes ujawniająca głębokie podziały w ramach FOMC spowodowała wzrost niepewności na rynku odnosnie rzeczywistych ram czasowych ekspansji ilościowej Fed-u i spowodowała silne umocnienie dolara na swiatowych rynkach (szybsze zakończenie QE3 = mniej pustych dolarów w obrocie = mniej „zdeprecjonowany” dolar).

130104.ryn.walut.01.300x100

130104.ryn.walut.02.500x281

Jarosław Kosaty
Biuro Strategii Rynkowych
PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł: