USD w cenie dzięki FOMC

Czwartek na rynku walutowym upłynął pod znakiem silnego umocnienia dolara względem euro (z 1,3184 do 1,3024 na zamknięciu) oraz osłabienia złotego wobec obu tych walut (EUR/PLN z 4,0659 do 4,0840, USD/PLN z 3,0841 do 3,1364 na zamknięciu).

Czwartek na rynku walutowym upłynął pod znakiem silnego umocnienia dolara względem euro (z 1,3184 do 1,3024 na zamknięciu) oraz osłabienia złotego wobec obu tych walut (EUR/PLN z 4,0659 do 4,0840, USD/PLN z 3,0841 do 3,1364 na zamknięciu).

W kombinacja danych makro jakie napłynęły tego dnia raczej trudno było znaleźć wsparcie dla takiego scenariusza: dane z niemieckiego rynku pracy za grudzień okazały się zgodne z oczekiwaniami: utrzymanie stopy bezrobocia na poziomie 6,9% w grudniu w obliczu ogólnego spowolnienia strefy euro można uznać za sukces, również  dane ankietowe instytutu ADP odnośnie zatrudnienia w USA (215 tyś. w grudniu wobec 140 tyś. w listopadzie) w kontekście narastającego po porozumieniu odnośnie "klifu fiskalnego" w Kongresie USA efektu "risk on" na globalnych rynkach finansowych również raczej powinno wpłynąć na osłabienie dolara a nie na jego umocnienie, tym bardziej, że od stycznia 2013 roku wzrasta skala ekspansji ilościowej Fed-u z 40 mld dolarów do 85 mld dolarów miesięcznie co w teorii powinno sprzyjać deprecjacji dolara wobec euro szczególnie gdy zmniejszają się napięcia w globalnym systemie finansowym. Czwartkowe wydarzenia na rynku walutowym nie potwierdzały takiego scenariusza.

Główną przyczyna takiego stanu rzeczy objawiła się dopiero wraz z wieczorną publikacją Minutes z ostatniego posiedzenia FOMC z 12 grudnia 2012 roku na którym Fed zdecydował o:

zastąpieniu od stycznia 2013 roku neutralnej wobec bilansu Fed-u Operacji Twist (skup przez Fed obligacji długoterminowych i równoczesna sprzedaż krótkoterminowych w analogicznych kwotach) niesterylizowanym skupem obligacji długoterminowych w kwocie 45 mld dolarów miesięcznie od stycznia 2013 a więc w sumie do 85 mld miesięcznie (40 mld dolarów skup MBS-ów + 45 mld dolarów skup obligacji długoterminowych),

wprowadzeniu "Reguły Evansa" zgodnie z którą osiagnięcie 2,5% inflacji CPI rok do roku i/lub 6,5% stopy bezrobocia będzie podstawą do przemyślenia przez Fed kontynuacji programu QE3.

Z opublikowanych w czwartek Minutes dodatkowo wynikało, że część członków FOMC uważa, że ekspansja ilościowa zakończy się pod koniec 2013 roku, część że w połowie roku a część, że później. Biorąc pod uwagę, że w ramach porozumienia w Kongresie odnośnie "klifu fiskalnego" zdecydowano o cięciach budżetowych o wartości około 1% PKB a samo FOMC obniżyło również prognozy wzrostu gospodarczego dla USA w 2013 roku oznacza to, że wypełnienie "Reguły Evansa" w 2013 roku wydaje się mało prawdopodobne, tym bardziej, że w ostatnich latach obniżenie stopy bezrobocia w USA zajmowało więcej niż rok czasu. W rezultacie publikacja Minutes ujawniająca głębokie podziały w ramach FOMC spowodowała wzrost niepewności na rynku odnosnie rzeczywistych ram czasowych ekspansji ilościowej Fed-u i spowodowała silne umocnienie dolara na swiatowych rynkach (szybsze zakończenie QE3 = mniej pustych dolarów w obrocie = mniej "zdeprecjonowany" dolar).

130104.ryn.walut.01.300x100

130104.ryn.walut.02.500x281

Jarosław Kosaty
Biuro Strategii Rynkowych
PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł: