Usługa Garmin Pay dostępna dla klientów Łódzkiego Banku Spółdzielczego

Bankowość spółdzielcza

Klienci Łódzkiego Banku Spółdzielczego, który połączył się w czerwcu 2021 roku z Bankiem Spółdzielczym w Bełchatowie, Bankiem Spółdzielczym w Krośniewicach i Bankiem Spółdzielczym w Strykowie mogą dzięki zegarkom z płatnościami mobilnymi Garmin Pay dokonywać szybkich, bezpiecznych i wygodnych transakcji zbliżeniowych, informuje Bank na swoich stronach internetowych.

Łódzki Bank Spółdzielczy.
Źródło: Łódzki Bank Spółdzielczy.

Klienci Łódzkiego Banku Spółdzielczego, który połączył się w czerwcu 2021 roku z Bankiem Spółdzielczym w Bełchatowie, Bankiem Spółdzielczym w Krośniewicach i Bankiem Spółdzielczym w Strykowie mogą dzięki zegarkom z płatnościami mobilnymi Garmin Pay dokonywać szybkich, bezpiecznych i wygodnych transakcji zbliżeniowych, informuje Bank na swoich stronach internetowych.

Usługa Garmin Pay to transakcje zbliżeniowe opracowane z myślą o osobach będących w ciągłym ruchu. Przy pomocy Garmin Pay można płacić niemal we wszystkich miejscach, w których są płatności zbliżeniowe.

Wystarczy kilka czynności, aby uzyskać dostęp do Garmin Pay. Należy podać hasło, wybrać odpowiednią kartę ze swojego wirtualnego portfela, a następnie przytrzymać nadgarstek w pobliżu czytnika kart.

Prywatność i zabezpieczenia

Usługa Garmin Pay chroni dane użytkownika, wykorzystując przypisane do danego zegarka numery kart i kody transakcji za każdym razem, gdy użytkownik dokonuje płatności.

Numer posiadanej karty nie jest przechowywany w urządzeniu ani na bankowych serwerach. Nie zostaje również przekazany sprzedawcy podczas dokonywania płatności.

Czytaj także: FLBS 2021: Bankowość spółdzielcza w Polsce w nowej rzeczywistości po epidemii koronawirusa – wnioski dla sektora na najbliższe lata

Wirtualny portfel kart

Dzięki usłudze Garmin Pay można korzystać z tych samych kart, których klient używa na co dzień. Usługa Garmin Pay działa z wieloma rodzajami kart kredytowych i debetowych największych banków, w tym z kartami Visa® i MasterCard®.

Wystarczy dodać je do wirtualnego portfela w zegarku, aby można było korzystać z zachęt i nagród zapewnianych w związku z korzystaniem z karty.

Do portfela Garmin Pay można dodać karty kredytowe lub debetowe obsługujące płatności zbliżeniowe.

Czytaj także: KNF o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających po I kwartale 2021 roku

Historia Łódzkiego Banku Spółdzielczego

Historia Łódzkiego Banku Spółdzielczego (do października 2019 Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Łodzi) rozpoczyna się 8 kwietnia 1959 roku, kiedy to łódzkie rzemiosło zainteresowane istnieniem na terenie Łodzi własnej rzemieślniczej Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowej powołało do życia Komitet Organizacyjny przyszłej S.O.P., a rejestracja Banku nastąpiła 24 października 1959 r. w Sądzie Powiatowym w Łodzi, czytamy na stronie Banku.

Faktyczną działalność operacyjną Bank rozpoczął 2 stycznia 1960 roku. W tym czasie w placówce zatrudnionych było 2 pracowników i zarejestrowanych 47 członków. Lokal Banku stanowił niewielki pokoik, z trudem mieszczący dwa biurka. Nie bez słuszności pierwszy artykuł, jaki ukazał się w łódzkiej prasie, dotyczący tutejszej Spółdzielni, nazywał ją „najmniejszym bankiem świata”. Mimo trudności lokalowych Bank działał sprawnie i szybko. Z dnia na dzień zwiększało się zainteresowanie i przychylność rzemiosła dla nowo powstałej placówki.

Pierwsi zarządzający Bankiem za główny cel jego działalności uznali współdziałanie w rozwijaniu usług dla ludności i wspieranie rozwoju rzemiosła, przemysłu ludowego i domowego, indywidualnych placówek usługowych i chałupnictwa przez prowadzenie działalności oszczędnościowo-pożyczkowej oraz świadczeń bankowych. Początkowo terenem działania Banku było miasto Łódź i powiat łódzki.

Czytaj także: Sukces SGB ID: usługi publiczne dostępne dla klientów banków spółdzielczych bez wychodzenia z domu

Od 1996 r. Bank był zrzeszony w Mazowieckim Banku Regionalnym S.A. z siedzibą w Warszawie, jednym z 9 wówczas banków regionalnych, które powstały na mocy ustawy z 24.06.1994 r. o restrukturyzacji banków spółdzielczych i BGŻ oraz o zmianie niektórych ustaw. W wyniku połączenia Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. i Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A., powstał 15.09.2011 roku SGB-Bank Spółka Akcyjna.

Łódzki Bank Spółdzielczy od listopada 2015 r. wraz z 195 Spółdzielczymi Bankami jest uczestnikiem Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB. System powołano w celu wzajemnego gwarantowania płynności, wypłacalności i uniknięcia upadłości każdego z uczestników.

W roku 2021 cztery banki spółdzielcze – z Bełchatowa, Krośniewic, Łodzi i Strykowa – połączyły swoje struktury i zasoby pod szyldem Łódzkiego Banku Spółdzielczego. Bank działa na terenie województwa łódzkiego.

Bankiem kieruje Zarząd w składzie:

Paweł Wojciechowski, prezes Zarządu;

Paweł Kłos, wiceprezes Zarządu ds. Ryzyk;

Marta Tomczak, członek  Zarządu ds. Finansów;

Radosław Kuleczka, członek  Zarządu ds. Sprzedaży.

Udostępnij artykuł: