Ustawa budżetowa 2021 czeka tylko na podpis prezydenta, Sejm przyjął osiem ze 109 poprawek Senatu

Gospodarka

Sejm w środę 20 stycznia poparł osiem ze 109 poprawek, jakie do budżetu na 2021 r. zgłosił Senat. Dzięki nim m.in. 60 mln zł trafi na program "Senior plus" oraz 39 mln zł na remonty śmigłowców LPR. Nie przeszły poprawki Senatu, których konsekwencją byłoby przeznaczenie 80 mln zł na psychiatrię dziecięcą oraz przekazanie 4 mld zł na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników medycznych walczących z COVID-19.

sejm
Źródło: Twitter/Kancelaria Sejmu

Sejm w środę 20 stycznia poparł osiem ze 109 poprawek, jakie do budżetu na 2021 r. zgłosił Senat. Dzięki nim m.in. 60 mln zł trafi na program "Senior plus" oraz 39 mln zł na remonty śmigłowców LPR. Nie przeszły poprawki Senatu, których konsekwencją byłoby przeznaczenie 80 mln zł na psychiatrię dziecięcą oraz przekazanie 4 mld zł na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników medycznych walczących z COVID-19.

Zgłoszone przez Senat poprawki polegały m.in. na przesunięciach środków z budżetów poszczególnych instytucji, bądź zwiększeniu limitu wydatków budżetowych.

Zdecydowana większość zmian miała charakter lokalny. Dotyczyły one np. inwestycji drogowych, budowy oczyszczalni ścieków, poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, czy rozbudowy szpitali o dodatkowe oddziały.

Program Senior plus z dofinansowaniem, pieniądze na remont śmigłowców LPR

Sejm przyjął m.in. poprawkę, której konsekwencją będzie przesunięcie 60 mln zł na realizację programu "Senior plus" w latach 2021-2025.

Poparcie niższej izby parlamentu zdobyła też poprawka, dzięki której 39 mln zł trafi na remonty śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

W trakcie głosowania posłowie zgodzili się również na przesunięcie 7 mln zł na dofinansowanie przez marszałka województwa budowy domu opieki wyręczającej przy wrocławskim hospicjum dla dzieci.

Uznanie izby niższej uzyskała też poprawka zwiększająca o 2 mln zł dotacje i subwencje dla województwa warmińsko-mazurskiego na ochronę zabytków i opiekę nad nimi.

Sejm poparł też poprawkę, która rozszerzy listę jednostek dla których zaplanowano dotacje celowe. Znajdą się na niej także Instytut Ogrodnictwa – PIB, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego – PIB oraz Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – PIB.

Czytaj także: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło do ok. 1097,5 mld zł na koniec 2020 roku

Pracownicy medyczni bez dodatków, leczenie powikłań po COVID-19 bez pieniędzy

Nie przeszła poprawka Senatu przekazująca 95 mln zł na dodatki do emerytur dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych ani poprawki, których konsekwencją byłoby przeznaczenie 80 mln zł na psychiatrię dziecięcą oraz 120 mln zł na leczenie związane z powikłaniami po COVID-19.

Większość sejmowa odrzuciła poprawki Senatu, których konsekwencją było m.in. przekazanie 4 mld zł na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników medycznych walczących z COVID-19, 2,5 mld zł na podwyżki dla nauczycieli czy 1,95 mld zł na dofinansowanie leczenia chorób nowotworowych i układu sercowo-naczyniowego.

Aprobaty posłów nie znalazła też poprawka eliminująca przepis upoważniający Ministra Finansów do przekazania, na wniosek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jednostkom publicznej radiofonii i telewizji skarbowych papierów wartościowych, jako rekompensaty z tytułu utraconych w roku 2021 wpływów z opłat abonamentowych.

Posłowie nie wyrazili ponadto zgody na poprawkę zmierzającą do zwiększenia o 300 mln zł środków na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu do nauczania zdalnego dla uczniów, ani na to, żeby przeznaczyć 100 mln zł na program in vitro.

Czytaj także: PKB w 2021 roku: BNP Paribas Bank Polska przedstawił scenariusze dla gospodarki Polski

Tzw. lokalne poprawki lokalne ‒ też odrzucone

Z lokalnych poprawek uznania posłów nie uzyskała m.in. propozycja przekazania 15 mln zł na przebudowę mostu w Tczewie czy przeznaczenia 3 mln zł na przebudowę falochronu we Fromborku ani poprawka przesuwająca 10 mln zł na remont szpitala miejskiego w Szprotawie.

Budżet na 2021 r. przewiduje, że dochody państwa wyniosą 404,4 mld zł, a wydatki 486,7 mld zł, co oznacza maksymalny deficyt w wysokości 82,3 mld zł.

Według resortu finansów taki deficyt pozwoli zabezpieczyć środki na wzmocnienie rozwoju gospodarki dotkniętej przez COVID-19, m.in. poprzez inwestycje.

Kontynuowane mają być też priorytetowe działania rządu w zakresie polityki społeczno-gospodarczej.

Czytaj także: Budżet traci ponad jeden miliard złotych na preferencjach w akcyzie

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: