Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń 7 miesięcy później. Senat przyjął projekt nowelizacji

Prawo i regulacje

Senat bez poprawek przyjął projekt nowelizacji ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, który ma na celu przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń o 7 miesięcy, tj. na 1 października 2018 r. (wcześniej 23 lutego).

Tablica: Kancelaria Senatu na budynku Senatu RP
By Adrian Grycuk - Own work, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35015894

Senat bez poprawek przyjął projekt nowelizacji ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, który ma na celu przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń o 7 miesięcy, tj. na 1 października 2018 r. (wcześniej 23 lutego).

#Senat przyjął projekt nowelizacji ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, który ma na celu przesunięcie terminu wejścia jej w życie o 7 miesięcy #ubezpieczenia

- Projektowana ustawa spowoduje przesunięcie o 7 miesięcy terminu wejścia w życie przepisów ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Pozwoli to dystrybutorom ubezpieczeń, dystrybutorom reasekuracji oraz organowi nadzoru na lepsze przygotowanie się do rozpoczęcia stosowania nowych regulacji. Odroczone zostaną również regulacje korzystne dla klientów, niemniej funkcjonowanie ustawy z uchwalonym pierwotnym terminem wejścia w życie byłoby znacznie utrudnione ze względu na równoległe odroczenie terminów rozpoczęcia stosowania rozporządzeń delegowanych Komisji Europejskiej do dyrektywy, które będą bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich UE - czytamy w uzasadnieniu do projektu.Ze względu na planowane odroczenie terminu wejścia w życie dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń konieczne jest aby projektowana ustawa weszła w życie przed dniem 23 lutego 2018 r.

- W związku z tym proponuje się, aby projektowana ustawa weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Jak najszybsze wejście w życie projektu ustawy wpłynie również na ograniczenie niepewności prawnej dla podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy - czytamy dalej.Resort finansów w uzasadnieniu do projektu zwraca uwagę, że w Unii Europejskiej procedowany jest właśnie wniosek Komisji Europejskiej zakładający odroczenie terminu rozpoczęcia stosowania tej dyrektywy od 1 października 2018 r. Obecnie dyrektywa 2016/97 ustanawia termin transpozycji i stosowania na 23 lutego 2018 r.

Konieczne kolejne zmiany

- Zmiana terminu wejścia w życie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń skutkuje również koniecznością zmiany:1) przepisu epizodycznego zawartego w art. 101 ust. 1, odnoszącego się do dodatkowych wymogów dla zakładów ubezpieczeń w zakresie ochrony klientów dotyczących produktów inwestycyjnych opartych na ubezpieczeniu (termin obowiązywania tego przepisu jest powiązany z terminem wejścia w życie ustawy),2) przepisu przejściowego zawartego w art. 107 ust. 5, przewidującego termin odbycia pierwszego rocznego szkolenia zawodowego w pełnym wymiarze (proponuje się przesunięcie tego terminu na dzień 31 grudnia 2019 r.), czytamy także.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: