Ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu i bankach zrzeszających: Trudne słowo: integracja

NBS 2015/06

W czasie prac w parlamencie RP nad projektem ustawy o bankach spółdzielczych, na wniosek przedstawicieli środowiska dokument ten został rozszerzony o rozdział, obejmujący zapisy o zrzeszeniu zintegrowanym, które wzbudziły stanowczy sprzeciw Komisji Nadzoru Finansowego.

Anna Zwierzchowska – prezes BS w Tarczynie, Elżbieta Ceglarek – prezes BS w Raciborzu, Helena Olechowska – prezes WMBS, Ryszard Leszczyński – prezes BS w Jastrzębiu Zdroju w piśmie do Kazimierza Kleiny, przewodniczącego senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych postulują doprecyzowanie przepisów dotyczących możliwości skorzystania z preferencyjnych wag wypływów i wpływów depozytów, określanych dla potrzeb miar płynnościowych. W ich opinii jest to istotne, albowiem wyróżnia model zrzeszenia zintegrowanego od systemu ochrony instytucjonalnej IPS.

Model zrzeszenia – wybór iluzoryczny

Wprowadzony w wyniku zgłoszonej poprawki zapis do ust. 5 art. 22 w brzmieniu, że wraz z decyzją w sprawie zatwierdzenia umowy zrzeszenia zintegrowanego Komisja Nadzoru Finansowego wydaje decyzję w sprawie stosowania w zrzeszeniu zintegrowanym ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: