Ustawa o kredycie konsumenckim: Twój bank, nasze pieniądze

NBS 2012/01

Ustawa o kredycie konsumenckim, która weszła w życie 18 grudnia 2011 r., zdaniem ekspertów jest obszerna i skomplikowana, a interpretacja nowych przepisów może sprawić kłopoty nie tylko kredytobiorcom, ale nawet bankom

Ustawa wprowadza nowe standardy w zakresie informacji udzielanych przed zaciągnięciem kredytu, prawa do odstąpienia od umowy, przedterminowej spłaty i tzw. rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania. Eksperci ustalili, że dotyczy ona ponad 50 proc. wartości portfela kredytowego sektora i nakłada na banki wiele dodatkowych obowiązków, co wpłynie na wzrost kosztów ponoszonych przez banki. Zmienił się limit pożyczek klasyfikowanych jako konsumenckie – z 80 tys. zł na 255,55 tys. zł, ale z wyłączeniem kredytów hipotecznych, wydłużył czas na odstąpienie od umowy kredytu – z 10 do 14 dni. Ważną zmianą jest także wprowadzenie formularza informacyjnego, który ma zawierać wszystkie podstawowe informacje o kredycie.

Pojawiło się wiele szczegółowych rozwiązań mających na celu zwiększenie uprawnień ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: