Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym: Odwrócona hipoteka kroplówka dla seniora

NBS 2014/11

We Francji emeryci pobierają świadczenia średnio przez 19 lat, u nas - przy wieku emerytalnym wynoszącym 67 lat - 8 lat. Francuscy emeryci otrzymują przeciętne świadczenie równoważne 5000 zł, a polscy - płacąc składkę przez 40 lat - w wysokości 1500 zł.

We Francji emeryci pobierają świadczenia średnio przez 19 lat, u nas - przy wieku emerytalnym wynoszącym 67 lat - 8 lat. Francuscy emeryci otrzymują przeciętne świadczenie równoważne 5000 zł, a polscy - płacąc składkę przez 40 lat - w wysokości 1500 zł.

W odróżnieniu od statusu finansowego emerytów z krajów zachodnioeuropejskich nasi emeryci muszą zjadać własny ogon, czyli nagromadzony przez całe życie majątek. Tej dramatycznej sytuacji może nieco zaradzić przyjęta właśnie przez Sejm ustawa wprowadzającą na rynek bankowy odwrócony kredyt hipoteczny udzielany właścicielom nieruchomości bez badania ich zdolności kredytowej.

Umowy pod nadzorem UKNF

Nowy produkt będzie dostępny dla wszystkich, niezależnie od wieku. Kredytodawcami mogą być tylko banki, drugą stroną umowy będą kredytobiorcy, czyli osoby fizyczne mające prawo do własności albo współwłasności nieruchomości bądź spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu czy też prawo użytkowania wieczystego. Umowa ustali zobowiązania banku do przekazania klientowi określonej kwoty kredytu jednorazowo lub w ratach, a wypłacane środki mogą zostać przeznaczone na dowolny cel.

Specjalne gwarancje przyjęto przy spłacie kredytu w przypadku śmierci kredytobiorcy. Spadkobiercy w ciągu roku powinni uregulować pobraną kwotę. Jeżeli nie zdecydują się na to, będą zobowiązani do przeniesienia własności nieruchomości na bank. W przypadku gdy wartość nieruchomości okaże się wyższa od zobowiązania, bank zwróci różnicę, a w sytuacji odwrotnej nie może dochodzić swoich roszczeń w odniesieniu do pozostałego majątku kredytobiorcy lub jego spadkobierców. Przepisy obligują do utrzymania nieruchomości w należytym stanie, tak aby jej wartość nie uległa obniżeniu i była zabezpieczeniem kredytu. Jeśli kredytobiorca zaprzestanie wykonania tego obowiązku, bank ma prawo wezwać go do tego w określonym terminie, a po jego upływie zaproponować udzielenie upoważnienia do dbania o nieruchomość w imieniu kredytobiorcy.

Specyfika kredytu odwróconego polega na tym, że bank zobowiązuje się do wypłacania kredytobiorcy określonej kwoty środków, natomiast kredytobiorca nie jest zobowiązany do ich zwrotu, gdyż nie następuje on za jego życia. Zabezpieczeniem spłaty jest nieruchomość.

Dobrodziejstwo, a nie złodziejstwo!

Ustawa wprowadza szereg rozwiązań w celu ochrony kredytobiorcy. Możliwa jest wcześniejsza spłata kredytu w każdym momencie, także bez uiszczania dodatkowych opłat (prowizji, oprocentowania za czas po spłacie kredytu). Bank przed zawarciem umowy ma obowiązek udzielenia szczegółowych informacji na jednolitym formularzu (w terminie nie krótszym niż 7 dni przed złożeniem podpisów), kredytobiorca może od niej odstąpić w terminie 30 dni (choć regułą na rynku usług bankowych jest termin 14-dniowy), a możliwość wypowiedzenia przez instytucję kredytującą istnieje wyłącznie w ściśle określonych sytuacjach.

Ustawa reguluje kwestie ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: