Ustawa o PPK z poprawką korzystną dla rynku PPE. Pracodawcy zyskali więcej czasu

Mój plan emerytalny

Sejm uchwalił ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), w wersji uwzględniającej poprawką do art. 133, dzięki której pracodawcy będą mieć więcej czasu na dostosowanie swoich Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE) do wymogów zwalniających z PPK, a także na zakładanie i wdrażanie nowych PPE.

Ręka wkładająca monety do słoika z napisem: emerytura
Fot. stock.adobe.com/pinkomelet

Sejm uchwalił ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), w wersji uwzględniającej poprawką do art. 133, dzięki której pracodawcy będą mieć więcej czasu na dostosowanie swoich Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE) do wymogów zwalniających z PPK, a także na zakładanie i wdrażanie nowych PPE.

#Pracodawcy zyskali więcej czasu na podjęcie decyzji o wyborze dla siebie najlepszego rozwiązania - czy poczekać na objęcie systemem powszechnym #PPK, czy też utworzyć #PPE #emerytury

Wraz z przegłosowaną w Sejmie wersją ustawy o PPK, pracodawcy zyskali więcej czasu na podjęcie decyzji o wyborze dla siebie najlepszego rozwiązania - czy poczekać na objęcie systemem powszechnym PPK, czy też utworzyć PPE. Także firmy z już działającym PPE mają szansę zdążyć z ich przerejestrowaniem. Chęć utworzenia PPE może wynikać z przyjętej polityki wynagradzania i świadczeń pracowniczych. Z uwagi na rosnącą skalę zainteresowania PPE warto jednak przyspieszyć podjęcie decyzji co do wyboru emerytury pracowniczej w firmie, ponieważ postępowanie administracyjne w KNF może trwać dłużej, jeśli wpłynie dużo, może nawet kilka tysięcy, wniosków.Czytaj także: Pracownicze Plany Kapitałowe: Sejm uchwalił ustawę o PPK. Rewolucja emerytalna coraz bliżej >>>- Wiele z działających PPE zawiera zapisy, które powodują konieczność ich przerejestrowania w KNF, tak by zwalniały z prowadzenia PPK. Projekt z 4 września br. wprowadzał zaledwie ok. 3-miesięczny termin na przerejestrowanie lub założenie PPE. W praktyce mogłoby to rodzić wielkie problemy dla firm – wiele z nich zwyczajnie nie zdążyłoby z całym procesem. Poprawka wydłużająca terminy to szansa dla firm, które od lat rzetelnie prowadzą programy PPE, na formalne przygotowanie się do wymogów ustawy. Dodatkową szansę uzyskają również podmioty, które chciały założyć PPE, ale obawiały się, że mogą nie zdążyć. A popularność PPE wyraźnie wzrastała w miarę dyskusji o PPK. To w końcu rozwiązanie od wielu lat funkcjonujące na rynku, sprawdzone i cieszące się zaufaniem przedsiębiorców. Zachęcają do niego też okoliczności związane z rynkiem pracy. PPE jako dodatkowy benefit, szczególnie dla wykwalifikowanych kadr, zaczęło być pożądanym rozwiązaniem, zwłaszcza dla podmiotów chcących się wyróżnić na coraz bardziej wymagającym rynku rekrutacyjnym. Powodem popularności może być też fakt, iż obserwuje się względne wyczerpanie „efektu świeżości” innych benefitów pozapłacowych – mówi Przemysław Gawlak, dyrektor ds. sprzedaży programów emerytalnych Esaliens TFI.

Funkcja dodatkowego benefitu

- PPK także może z powodzeniem pełnić funkcję dodatkowego benefitu, gdy pracodawca, po objęciu obowiązkiem i wdrożeniu PPK, oprócz składki podstawowej 1,5% do wynagrodzenia uczestnika, zdecyduje się wpłacać składkę dodatkową (maksymalnie 2,5%) według kryterium stażu pracy lub dla wskazanych przez siebie określonych grup pracowniczych, różnicując wysokość tej składki. Wymaga to wprowadzenia odpowiednich zmian do regulaminu wynagradzania lub zbiorowego układu pracy – dodaje Przemysław Gawlak.Z obowiązku utworzenia PPK mają być zwolnieni pracodawcy, którzy prowadzą PPE ze składką podstawową w wysokości co najmniej 3,5% i partycypacją na poziomie co najmniej 25% osób zatrudnionych. Dzięki poprawce warunki zwalniające z obowiązku założenia PPK trzeba spełnić zgodnie ze wskazanym kalendarzem, uzależnionym od wielkości firmy. Dla przedsiębiorstw zatrudniających 250 i więcej pracowników warunki powinny być spełnione do 1 lipca 2019 r, zaś w przypadku firm, których zatrudnienie znajduje się w przedziale 50-249 osób - do 31 grudnia 2019 r. Pozostałe podmioty powinny dostosować się do wymogów ustawy w dalszej kolejności. Obecne zapisy to jeszcze nie ustanowione prawo, ustawę wciąż czeka przyjęcie Senat, by w kolejnym etapie trafiła do podpisu Prezydenta.Na koniec 2017 r. działało w Polsce 1 053 PPE. PPE zauważalnie zyskiwały na popularności w związku z dyskusją na temat kształtu PPK oraz notującą kolejne minima stopą bezrobocia, która uczyniła rynek rekrutacyjny bardzo wymagającym dla pracodawców. Według ostatniego raportu KNF pracodawcy w ubiegłym roku wpłacili do PPE 1.224,6 mln zł, zaś uczestnicy dodatkowo z własnych środków 40,8 mln zł. Wartość aktywów zgromadzonych w PPE sięgnęła poziomu 12,6 mld zł, o 11% więcej niż w 2016 r.

Źródło: Informacja prasowa

 
Udostępnij artykuł: