Ustawa o upadłości konsumenckiej: Ustawa dla utracjusza

NBS 2015/02

Obowiązująca od 1 stycznia 2015 r. ustawa o tzw. upadłości konsumenckiej zmienia zasady oddłużania i dochodzenia roszczeń. W opinii Związku Banków Polskich nowa regulacja może w sposób rewolucyjny wpłynąć tak na politykę kredytową, jak i postępowanie windykacyjne, czyli egzekucję należności od dłużników.

Obowiązująca od 1 stycznia 2015 r. ustawa o tzw. upadłości konsumenckiej zmienia zasady oddłużania i dochodzenia roszczeń. W opinii Związku Banków Polskich nowa regulacja może w sposób rewolucyjny wpłynąć tak na politykę kredytową, jak i postępowanie windykacyjne, czyli egzekucję należności od dłużników.

Nowela ustawy likwiduje stan prawny, w którym dłużnik mógł skorzystać z upadłości, tylko posiadając długi powstałe z powodów losowych przez niego niezawinionych, a składając wniosek do sądu, musiał liczyć się z utratą całego majątku. Nowelizacja zmienia zasady oddalania wniosku o ogłoszenie upadłości, sąd może to uczynić, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa.

Nie masz nic, umorzymy ci dług!

Ustawa wprowadza możliwość przeprowadzenia przez sąd – w szczególnych okolicznościach – postępowania upadłościowego wobec konsumentów, nawet pomimo podstaw do oddalenia wniosku. Ma to umożliwić obywatelom w trudnej sytuacji finansowej ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: