Ustawa o wsparciu dla kogeneracji jeszcze w tym roku. O ile wzrosną koszty energii elektrycznej?

Czysty zysk / Gospodarka

Krzysztof Tchórzewski
Fot. Materiały prasowe Ministerstwa Energii

Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, wprowadzający nowy mechanizm wsparcia dla tej branży, powinna wejść w życie w tym roku, zapowiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Minister #Tchórzewski: ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, wprowadzający nowy mechanizm wsparcia dla tej branży, powinna wejść w życie w tym roku #energetyka @MinEnergii

– Zapadła decyzja Komitetu Ekonomicznego [Rady Ministrów] odnośnie ustawy i daje nam podstawę do konsultacji międzyresortowych. Chcemy, by ustawa weszła w tym roku – najpóźniej we wrześniu będzie uchwalona – powiedział Krzysztof Tchórzewski podczas konferencji prasowej, pytany o plany dotyczące projektu ustawy o wsparciu dla kogeneracji.

Czytaj także: Walka ze smogiem. Nawet 3 tys. zł dofinansowania do wymiany kopciuchów na piece gazowe >>>

Z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wynika, że rząd planuje przyjąć projekt ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w II kw. br.

Projektowany mechanizm wsparcia zakłada stworzenie odrębnych uregulowań dla nowych jednostek kogeneracji, istniejących jednostek i instalacji o mocy do 1 MW, podano w opisie projektu ustawy, przygotowanego w Ministerstwie Energii.

Obecnie funkcjonujący mechanizm wsparcia kogeneracji, bazujący na formule świadectw pochodzenia, wygaśnie z końcem 2018 r.

Koszty dla odbiorców końcowych

Koszty systemu wysokoprawnej kogeneracji, wynikające z wdrożenia nowego systemu, nie powinny wzrosnąć dla odbiorców końcowych o więcej niż 4 zł brutto miesięcznie, podano w ocenie skutków regulacji (OSR).

„Koszty systemu wsparcia będą ponoszone przez wszystkich odbiorców końcowych systemu elektroenergetycznego w kraju. Kontynuacja systemu wsparcia wysokoprawnej kogeneracji w proponowanej formule doprowadzi do zmiany poziomu zmiennych opłat przesyłowych oraz dystrybucyjnych, a w konsekwencji na zmianę obciążeń odbiorców końcowych z tego tytułu. Szacuje się że przy przyjętych założeniach modelowych, średnie miesięczne koszty energii elektrycznej gospodarstw domowych w wyniku wdrożenia regulacji nie powinny wzrosnąć o więcej niż 4 zł miesięcznie (łącznie z VAT, poziom cen 2017)” – czytamy w OSR.

 

Jak podano, z analiz wynika, iż funkcjonujący obecnie mechanizm wsparcia w 2018 r. generować będzie koszt na poziomie 1,5-1,6 mld zł.

„Szacuje się, że wprowadzenie nowego mechanizmu z dniem 1 stycznia 2019 r. spowoduje zmniejszenie ww. rocznych kosztów dotychczasowego systemu do poziomu około 0,6 mld zł (w chwili obecnej nie zakończone zostały jeszcze szczegółowe analizy dotyczące czasu ‚wyjścia’ z systemu wsparcia istniejących jednostek kogeneracji (po zakończeniu 15 letniego okresu wsparcia), dlatego wskazana powyżej wartość oszczędności w odniesieniu do istniejących instalacji jest szacunkowa)” – czytamy dalej.

W kolejnych latach wzrost kosztów nowego systemu wsparcia będzie systematycznie postępował, niemniej jednak tempo przedmiotowego wzrostu wynikać będzie z corocznie ustalanego limitu wydatków na nowe inwestycje w jednostki wysokosprawnej kogeneracji, wskazano także.

„Mając powyższe na uwadze należy zauważyć, iż przyszłe koszty nowego systemu wsparcia zależeć będą od przyszłej polityki rządu RP w tym zakresie” – podkreślono w dokumencie.

„Niemniej jednak, przyjęte powyżej założenie, iż średnie miesięczne koszty energii elektrycznej gospodarstw domowych w wyniku wdrożenia regulacji nie powinny wzrosnąć o więcej niż 4 zł miesięcznie (łącznie z VAT, poziom cen 2017) t.j. około 20 zł/MWh, oznacza sfinansowanie w ramach nowego systemu wsparcia:

• funkcjonowania dotychczas istniejących źródeł (przy założeniu konieczności poniesienia niezbędnych nakładów modernizacyjnych);

• budowę nowych mocy wytwórczych na poziomie około 3000 MWe” – podsumowano.

Poprawa efektywności wykorzystania surowców energetycznych

Rozwój wysokosprawnej kogeneracji oznacza również poprawę efektywności wykorzystania surowców energetycznych, co sprzyja zmniejszeniu surowcochłonności krajowej gospodarki, a tym samym wpływa pozytywnie na jej konkurencyjność na arenie międzynarodowej, stwierdzono również w OSR.

Ministerstwo Energii poinformowało dziś, że rozpoczęło konsultacje publiczne projektu ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Uwagi oraz komentarze do projektu można zgłaszać do 20 kwietnia 2018 r.

„Celem projektu jest poprawa jakości środowiska, w tym jakości powietrza w Polsce dzięki poprawie efektywności wykorzystania paliw do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Kogeneracja (CHP) to jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, dzięki czemu zużywana jest mniejsza ilość paliwa niż w przypadku rozdzielnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Jest to jedna z najwydajniejszych metod produkcji energii, wymaga jednak dodatkowego wsparcia dla utrzymania konkurencyjnych cen sprzedaży energii elektrycznej. Wysokosprawna CHP od dawna zajmuje również ważne miejsce w europejskich regulacjach” – czytamy w komunikacie.

Założenia przygotowanego projektu

• koncentracja wsparcia na rzecz rozwoju niedużych instalacji (o mocy do 50 MW), które tworzone będą na poziomie małych ośrodków miejskich;

• uzależnienie poziomu wsparcia od produkcji ciepła na cele komunalne;

• umożliwienie rozwoju najmniejszych instalacji – do 1 MW (stworzone z myślą o pojedynczych budynkach oddalonych od sieci ciepłowniczych oraz dla małych przedsiębiorstw);

• wzrost poziomu inwestycji;

• utrzymanie produkcji w istniejących elektrociepłowniach, tam gdzie jest to niezbędne – dopłata na minimalnym poziomie zapewniającym utrzymanie produkcji;

• zwiększenie pewności inwestycyjnej poprzez wprowadzenie 15-letniego okresu wsparcia;

• stworzenie elastycznego mechanizmu kształtowania polityki energetycznej państwa – corocznie będzie ustalana wysokość środków dostępnych dla nowych instalacji w danym roku (w zależności od sytuacji makroekonomicznej i potrzeb systemu elektroenergetycznego);

• poprawa efektywności gospodarki – wysokosprawna kogeneracja w bardziej efektywny sposób wykorzystuje nośniki energii;

Źródło: ISBnews

 

Udostępnij artykuł: