Ustawa okołobudżetowa na 2021 rok z podpisem prezydenta: zamrożenie wynagrodzeń, zmiana zasad naliczania nagród uznaniowych

Gospodarka

Prezydent podpisał ustawę okołobudżetową na 2021 r., która m.in. pozwala w przyszłym roku przekazać Funduszowi Reprywatyzacji skarbowe papiery wartościowe o wartości do 3 mld zł.

Polski złoty
Fot. stock.adobe.com/janzwolinski

Prezydent podpisał ustawę okołobudżetową na 2021 r., która m.in. pozwala w przyszłym roku przekazać Funduszowi Reprywatyzacji skarbowe papiery wartościowe o wartości do 3 mld zł.

Sejm uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021, czyli ustawę okołobudżetową, 19 listopada tego roku. Przepisy ustawy pozwalają na dokapitalizowanie Polskiego Funduszu Rozwoju kwotą 6,6 mld zł. Kwota ta ma być przede wszystkim przeznaczona na rozwój programu mieszkaniowego.

Czytaj także: Budżet na 2021 rok z deficytem na poziomie 82,3 mld zł i wzrostem PKB o 4 proc., Sejm przyjął ustawę >>>

W ustawie znalazły się też zapisy podnoszące kwotę na wynagrodzenia pracowników instytucji kultury o 20 mln zł (do 55 mln zł) oraz przedłużające o rok, do końca 2021 r., możliwość nabywania przez skarb państwa udziałów w spółkach ze środków Funduszu Reprywatyzacji.

Zamrożenie płac

Zgodnie z ustawą okołobudżetową w 2021 r. rząd planuje w przyszłym roku zamrożenie wynagrodzeń w jednostkach i podmiotach sektora finansów publicznych na poziomie z 2020 r. Przewidziano też zamrożenie płac sędziów, prokuratorów, asesorów i referendarzy sądowych oraz sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku.

Zmienią się też zasady dotyczące naliczania nagród uznaniowych. W miejsce funduszu nagród możliwe będzie przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia czy zachowania, ze środków będących w dyspozycji kierowników jednostek w funduszu wynagrodzeń, a które z przyczyn obiektywnych nie zostały wydatkowane.

Podniesienie limitu niektórych wydatków

Ustawa zakłada też podniesienie limitu wydatków dotyczących realizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny, dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego; zakupu szczepionek do przeprowadzenia obowiązkowych szczepień.

Przewidziano także umorzenie pożyczki udzielonej Funduszowi Solidarnościowemu z Funduszu Rezerwy Demograficznej w 2019 r. oraz umorzenie pożyczki udzielonej Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie. 

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: