Rynek Finansowy: Ustawodawca nie zdążył

BANK 2018/02

Regulacyjne tsunami, jakie od kilku już lat przechodzi przez europejski sektor finansowy, powoli dla ustawodawców krajowych staje się wyzwaniem ponad siły. W kilkunastu państwach członkowskich wciąż trwają prace nad implementacją kluczowej dla rynku instrumentów finansowych dyrektywy MiFID II, tymczasem – zgodnie z unijnym harmonogramem – stosowne przepisy rangi krajowej powinny obowiązywać najpóźniej od 3 stycznia br.

Konrad Machowski

W dość licznym gronie maruderów znalazła się również Polska. Projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, zawierający regulacje dostosowujące polski porządek prawny do wymogów MiFID II, przyjęty został przez Radę Ministrów 4 stycznia br., czyli… dzień po terminie, od którego nowe prawo powinno obowiązywać. „Zgodnie z informacjami przekazanymi przez wnioskodawcę projektu, tj. Ministerstwo Rozwoju i Finansów, wejście w życie przepisów implementujących ww. dyrektywy możliwe jest najwcześniej na przełomie marca i kwietnia 2018 r.” – stwierdziła w przygotowanym stanowisku Komisja Nadzoru Finansowego.

Nie jest to wprawdzie pierwszy przypadek, kiedy regulacje, również te dotyczące sektora finansowego, wdrażane są ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: