Uwaga na działki budowlane zagrożone podtopieniami

Inwestycje / Nieruchomości

Są skuteczne sposoby sprawdzenia, czy działka budowlana, którą zamierzamy kupić, nie jest zagrożona zalaniem czy podtopieniem. Zdobycie takich informacji jest łatwiejsze, niż mogłoby się początkowo wydawać.

Źródło: Hydroportal.pl

Są skuteczne sposoby sprawdzenia, czy działka budowlana, którą zamierzamy kupić, nie jest zagrożona zalaniem czy podtopieniem. Zdobycie takich informacji jest łatwiejsze, niż mogłoby się początkowo wydawać.

Decydując się na zakup działki budowlanej należy brać pod uwagę różnego rodzaju ryzyka. Nie tylko te ekonomiczne związane z ogólnym trendem rynkowym, czyli ze zwyżkami i spadkami cen nieruchomości.

Wiadomo, że ważne jest położenie działki, jej uzbrojenie, łatwość dojazdu, obecne sąsiedztwo – las, woda, zabudowana lub niezabudowana przestrzeń. Ważne jest także to co wydarzy się w przyszłości, co będzie budowane w okolicy.

Groźna woda

A także istotne jest to – jakie mogą wystąpić zagrożenia przyrodnicze, które mogą zniszczyć lub uszkodzić nasz dom i dobytek na działce, którą zamierzamy kupić.

Jednym z takich zagrożeń jest woda. Mowa tu o podtopieniach, wylaniu rzek, przerwaniu wałów powodziowych, czy uszkodzeniach wywołanych przez wodę morską.

Skala tych zagrożeń gwałtownie rośnie w  związku ze zmianami klimatycznymi. Mówi się nawet, że z powodu podnoszenia się poziomu morza będziemy zmuszeni wycofać się z niektórych rejonów nad Bałtykiem.

Czytaj także: Uwaga na działki z oczkiem wodnym, może być kłopot z ich sprzedażą

Sprawdź działkę na Hydroportal.pl

Istniejące mapy zagrożeń wodnych w Polsce oparte są o dane historyczne. Można jednak przyjąć założenie, że tam gdzie ich prawdopodobieństwo wynosi teraz 10 procent, to w przyszłości będzie wyższe.

Tam gdzie obecnie nie ma żadnych zagrożeń powodziowych można założyć, że w przyszłości będzie pod tym względem relatywnie najbezpieczniej.

Jak sprawdzić działka, którą się interesujemy znajduje się w tak bezpiecznym miejscu?

Na ten temat znaleźliśmy publikację „Czy mój dom może znaleźć się pod wodą? – jak sprawdzić, czy działka znajduje się na terenach zagrożonych powodzią”  Agnieszki Bartoszewskiej,  Analityk Rynku Nieruchomości w Centrum AMRON.

Do obszarów szczególnego zagrożenia powodzią zalicza się obszary położone tuż przy linii brzegowej rzeki lub brzegu morskiego oraz te, które na podstawie modeli prognostycznych znajdą się pod wodą w przypadku wystąpienia powodzi.

Użyteczne informacje można znaleźć na Hydroportal.pl Jest  to publiczny portal prowadzony przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Ważny wywiad środowiskowy

Znajdują się na nim informacje dotyczące wód na terenie Polski. Umożliwia on przeglądanie danych dotyczących ryzyka powodziowego, przeciwdziałania suszy czy prezentujący plany gospodarowania wodami.

Znajdziemy na nim mapy w postaci kartograficznej do pobrania w formacie pdf, z podziałem na strefy wysokiego i niskiego ryzyka oraz zagrożenia powodziowego.

Jak czytamy w opracowaniu Centrum AMRON dobrym źródłem informacji o zagrożeniach wodnych są rozmowy z najbliższymi sąsiadami. Można się od nich dowiedzieć czy w okolicy występowały kiedykolwiek powodzie oraz czy znajdują się tu jakieś zbiorniki retencyjne lub wały przeciwpowodziowe.

Ponadto warto zapytać, czy w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat doszło do wylania rzeki oraz jak długo po tym zdarzeniu woda „stała” na powierzchni. Starsi mieszkańcy na pewno wiedzą, jak szybko przepełniają się studzienki kanalizacyjne, albo czy nadążają z odbiorem fali płynącej ulicami, lub czy kiedykolwiek zalewało im piwnice.

W przypadku, gdy w okolicach brak jest zabudowy, można przyjrzeć się okolicznej roślinności. Na terenach podmokłych dominują głównie wierzby i olchy, a na łąkach rosną skrzypy polne, wełnianki czy sitowie.

Występowanie takich roślin na działce oznacza wysoki poziom wód gruntowych, a za czym idzie – podwyższone ryzyko powstawania na tym obszarze rozlewisk, albo zastoisk wodnych.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: