Uwaga na pułapki – koncepcje inwestycyjne Saxo Bank na I kwartał 2016 r.

Komentarze ekspertów

Saxo Bank, specjalista w zakresie handlu i inwestycji online, oferujący dostęp do różnorodnych instrumentów finansowych, opublikował kwartalne zestawienie "Koncepcji inwestycyjnych" obejmujących światowe rynki i główne inspiracje dla inwestorów na 2016 rok.

Saxo Bank, specjalista w zakresie handlu i inwestycji online, oferujący dostęp do różnorodnych instrumentów finansowych, opublikował kwartalne zestawienie "Koncepcji inwestycyjnych" obejmujących światowe rynki i główne inspiracje dla inwestorów na 2016 rok.

W grudniu 2015 r. nastąpiła zmiana paradygmatu po tym, jak amerykańska Rezerwa Federalna, po raz pierwszy od ponad dziewięciu lat, podwyższyła stopy procentowe. Prognoza Saxo na I kwartał koncentruje się zatem na "luce", tj. na zmianie netto reakcji poszczególnych klas aktywów w ramach cykli podwyżek stóp.

Steen Jakobsen, główny ekonomista Saxo Bank, powiedział: - I kwartał będzie trudnym początkiem roku ze względu na chaos, wzrost zmienności i kwestionowanie działań Fed. W ujęciu ogólnym widać jednak, że zmierzamy w kierunku modelu krańcowego kosztu kapitału - a to dobra wiadomość. Podwyżki stóp przez Fed to oznaka powrotu do zdrowia, a nie symptom choroby; 2016 rok może zaoferować wyjątkowe okazje tym inwestorom, którzy dążą do przełożenia wzrostu gospodarczego na wyniki swoich portfeli w miarę przywracania równowagi na rynku.

W tym kontekście prognoza Saxo dla głównych klas aktywów na I kwartał 2016 r. jest następująca:

Surowce

Dla zmagającego się z trudnościami rynku ropy naftowej I kwartał może być najgorszy w całym cyklu. Zniesienie sankcji wobec Iranu może przyczynić się do wzrostu eksportu, w pierwszej kolejności - ropy magazynowanej na tankowcach, w dalszej - 500 tysięcy baryłek ropy dziennie, na rynek, na którym panuje już nadpodaż. Zapasy ropy w Stanach Zjednoczonych w ciągu pierwszych miesięcy tego roku będą rosły, co może zwiększyć presję na Cushing, centrum realizacji kontraktów terminowych na ropę WTI.

I kwartał będzie również stanowił wyzwanie dla metali szlachetnych: inwestorzy najprawdopodobniej uznają wyższe stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych oraz kontynuację luzowania ilościowego w Europie i w Chinach za dobrą okazję do kupna USD.

Waluty

Obecnie, gdy Fed aktywnie koryguje swoją politykę stóp procentowych, prognozy dla światowych rynków i wszystkich walut, zarówno najważniejszych, jak i pomniejszych, są szczególnie uzależnione od przyszłych podwyżek stóp przez Fed i korekt oczekiwań rynku dotyczących tempa tych podwyżek. Logiczna wydaje się w tym kontekście aprecjacja USD, ponieważ Fed jako pierwszy z banków centralnych wycofuje się z wyjątkowo luźnej polityki prowadzonej od czasu globalnego kryzysu finansowego.

Obligacje

Z początkiem nowego roku uwaga inwestorów na całym świecie skupi się na jednym temacie - na współczynniku kredytowym. W miarę, jak stopy procentowe będą rosnąć powyżej poziomu zerowego, głównym wskaźnikiem wyników zarówno obligacji krajowych, jak i korporacyjnych, będzie koszt kredytu. W przypadku ewentualnych pozytywnych niespodzianek ekonomicznych w I kwartale warto posiadać w portfelu krótką pozycję w niemieckich obligacjach skarbowych.

Akcje

O ile rynki akcji będą zabezpieczone przed rozszerzeniem się kryzysu kredytowego z sektora energetyczno-wydobywczego na inne branże - jak przewiduje nasz scenariusz - 2016 r. może okazać się korzystny, biorąc pod uwagę coraz płytszą krzywą dochodowości USD, ujemne oprocentowanie europejskich obligacji rządowych o terminach wykupu do pięciu lat, a także krótkoterminowych japońskich obligacji rządowych.

Prognoza makroekonomiczna

Po pierwszej od dekady podwyżce amerykańskich stóp procentowych światowa gospodarka nie zahamuje, jednak szala przechyli się z rynków wschodzących na korzyść gospodarek rozwiniętych. W tym momencie jednak konsekwencje wzrostu kosztu kapitału nie wydają się wyłącznie negatywne, a globalny wzrost gospodarczy może nieco przyspieszyć.

Europa

Od pewnego czasu Polska cieszy się opinią solidnej, odpornej na recesję i rozwiniętej gospodarki. Pozostaje jednak wyjątkowo wrażliwa na wzrost kosztów kapitału, w szczególności w odniesieniu do sektora energetycznego. Przewidujemy, że w 2016 r. tempo wzrostu gospodarczego w Polsce najprawdopodobniej spadnie.

Azja i Pacyfik

W I kwartale rozpocznie się chiński Rok Ognistej Małpy, który może charakteryzować się szczególnymi zaskoczeniami na rynku, wzrostem ambicji i zmienności. W 2016 roku zaburzenia i podziały będą jeszcze bardziej dotkliwe, biorąc pod uwagę wysokie ryzyko geopolityczne i możliwość globalnej recesji w i tak już problematycznych warunkach.

Steen Jakobsen,
Saxo Bank

Udostępnij artykuł: