Uwaga na sądy – z życia wzięte!!!

Blogi / Maciej Małek

Nagle otrzymujesz telefon z banku, który prowadzi rachunek firmy, że na podstawie przepisów o zwalczaniu terroryzmu i przeciwdziałaniu prania pieniędzy grozi firmie wypowiedzenie rachunku

Nagle otrzymujesz telefon z banku, który prowadzi rachunek firmy, że na podstawie przepisów o zwalczaniu terroryzmu i przeciwdziałaniu prania pieniędzy grozi firmie wypowiedzenie rachunku

#MaciejMałek: Skutki błędu Sądu mogą spowodować poważne trudności w prowadzeniu biznesu, zniszczyć Ci reputację, wprowadzić totalny zamęt w organizacji #Sąd

Prowadzisz biznes od wielu lat, jako jedyny 100% udziałowiec sp. z o.o. Posiadasz rachunek w jednym banku przez który przeprowadzasz wszelkie rozliczenia bezgotówkowo, odprowadzasz podatki, płacisz ZUS.Ponad 2 lata temu podniosłeś kapitał zakładowy spółki na dowód czego posiadasz w wersji papierowej prawomocne postanowienie KRS o zmianie w wysokość kapitału.

Telefon z banku

Nagle otrzymujesz telefon z banku, który prowadzi rachunek firmy, że na podstawie przepisów o zwalczaniu terroryzmu i przeciwdziałaniu prania pieniędzy grozi firmie wypowiedzenie rachunku.Znasz te przepisy - robisz rachunek sumienia i stwierdzasz, że nic złego w tym zakresie nie spółka nie uczyniła.Bank wypowiada umowę prowadzenia rachunku i wzywa Cię, jako jedynego udziałowca i prezesa zarządu, abyś w oddziale złożył oświadczenie, kto jest beneficjentem do rachunku i reprezentuje spółkę.

W końcu wiadomo o co chodzi

Składasz stosowne oświadczenie z przekonaniem, że bank cofnie wypowiedzenie.Mija niemal miesiąc od tego momentu. Jesteś przekonany, że dopełniłeś wszystkich niezbędnych formalności, aby bank zmienił decyzję.Chcesz zrobić transakcję kartową, kartą wydaną do rachunku firmowego i spotykasz się z odmową.Zgłaszasz się do banku, aby ustalić co się dzieje. Już wiesz o co jesteś podejrzany.Sprawdzasz drogą elektroniczną w KRS, że w jednej rubryce dokonano właściwej zmiany wysokości kapitału, a w innej rubryce, która nie była widoczna w otrzymanej wersji papierowej, nie dokonano  takiej zmiany.Ten błąd spowodował, że stałeś się 200% udziałowcem spółki, co wzbudziło również podejrzenie organu kontrolnego tj. Krajowej Administracji Skarbowej.Znalazłeś się w grupie firm i osób, objętych restrykcjami przepisów dot. przeciwdziałania  terroryzmowi i praniu pieniędzy.Nie możesz działać jako firma bez czynnego rachunku, a możesz się spodziewać, że mogą wypowiedzieć i zablokować Ci również konto osobiste.

Trzeba czekać...

Składasz wniosek o sprostowanie oczywistej pomyłki Sądu. Mijają tygodnie i nic w sprawie się nie dzieje. Sąd pracuje swoim rytmem, nie masz możliwości przyspieszenia, załatwienia bardzo ważnej dla Ciebie sprawy.Ktoś tam czeka, aż dokumenty z archiwum, /które jest w tym samym budynku/, aby dotarły do kogoś kto ma uprawnienie do sprostowania błędu, itd.Jesteś zupełnie bezbronny i nic nie może  zrobić. Bank w majestacie prawa zastosował środki bezpieczeństwa finansowego wskazane w ustawie o przeciwdziałaniu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.A zatem pamiętaj, aby dokonując jakiejkolwiek zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym sprawdzać, czy „instytucja zaufania publicznego” rzeczywiście zasługuje na to zaufanie.Błąd Sądu może być dla Ciebie drogą przez mękę. Skutki błędu mogą spowodować poważne trudności w prowadzeniu biznesu, zniszczyć Ci reputację, wprowadzić totalny zamęt w organizacji. Sprawdzaj Sądy!!!To wierny zapis relacji kogoś, kogo opisana sytuacja dotknęła osobiście.
Źródło: alebank
Udostępnij artykuł: