Uwarunkowania prawne wykluczają nabywanie przez NBP długu na rynku pierwotnym

Gospodarka / Prawo i regulacje / Z rynku

Uwarunkowania prawne wykluczają nabywanie przez NBP długu na rynku pierwotnym - napisał NBP w komunikacie.

Siedziba Narodowego Banku Polskiego
Wikimedia Commons, Andrzej Barabasz (Chepry)

Uwarunkowania prawne wykluczają nabywanie przez NBP długu na rynku pierwotnym - napisał NBP w komunikacie.

.@nbppl: uwarunkowania prawne wykluczają nabycie przez #NBP papierów wartościowych emitowanych przez jakikolwiek podmiot publiczny na rynku pierwotnym

16 kwietnia, NBP skupił 6 serii SPW, w tym DS1029 za 15 mld zł, WS0428 za 5 mld zł i DS0725 za 10 mld zł. Według danych KDPW, w kwietniu wyemitowano obligacje tych samych serii na bardzo podobne kwoty, jednak Ministerstwo Finansów do tej pory nie poinformowało o przeprowadzeniu emisji dodatkowych poza regularną aukcją z dnia 2 kwietnia.

NBP pisze, że zgodnie z Art. 123 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej zakazane jest udzielanie przez Europejski Bank Centralny lub banki centralne państw członkowskich pożyczek na pokrycie deficytu lub jakichkolwiek innych kredytów instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii, rządom centralnym, władzom regionalnym, lokalnym lub innym władzom publicznym, innym instytucjom lub przedsiębiorstwom publicznym państw, jak również nabywanie bezpośrednio od nich przez Europejski Bank Centralny lub krajowe banki centralne ich papierów dłużnych.

>> (otwiera się na nowej zakładce)">Czytaj także: Prezes NBP: możliwe kilkukrotne zwiększenie skali finansowania sektora bankowego >>>

"Zgodnie z art. 48 ustawy o NBP, NBP może sprzedawać i kupować dłużne papiery wartościowe w operacjach otwartego rynku. Powyższe uwarunkowania prawne wykluczają nabycie przez NBP papierów wartościowych emitowanych przez jakikolwiek podmiot publiczny na rynku pierwotnym" - napisał NBP.

Bank centralny napisał, że zasady, którymi kieruje się NBP przy skupie papierów dłużnych wynikają z regulacji dotyczących operacji otwartego rynku, w tym zawartych w „Założeniach polityki pieniężnej na 2020 r.”

>> (otwiera się na nowej zakładce)">Czytaj także: NBP sfinansuje kolejną bazookę >>>

"W Informacji po posiedzeniu RPP w dniu 8 kwietnia 2020 r. Rada Polityki Pieniężnej poinformowała, że NBP będzie prowadził operacje zakupu skarbowych papierów wartościowych oraz dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa – na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku" - napisał NBP.

" Celem tych operacji jest zmiana długoterminowej struktury płynności w sektorze bankowym, zapewnienie płynności rynku wtórnego skupowanych papierów wartościowych oraz wzmocnienie oddziaływania obniżenia stóp procentowych NBP na gospodarkę, tj. wzmocnienie mechanizmu transmisji monetarnej.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: