V Edycja Programu TalentowiSKO

Z rynku

Rozpoczęła się piąta edycja Programu TalentowiSKO Banków Spółdzielczych.

Rozpoczęła się piąta edycja Programu TalentowiSKO Banków Spółdzielczych.

W Program Edukacji Finansowej TalentowiSKO Banków Spółdzielczych zaangażować się nie jest trudno. Zadania Programu wciągają jak dobry film czy ciekawa książka. Od czterech lat pasjonują się nimi nauczyciele, bankowcy oraz dzieci i młodzież z ponad 500 szkół w całej Polsce. Razem około 40 tys. uczniów. Właśnie rozpoczęła się piąta edycja Programu – nowej odsłony Szkolnych Kas Oszczędności prowadzonych w Bankach Spółdzielczych od pokoleń.Program TalentowiSKO stanowi podsumowanie wieloletnich doświadczeń Banków Spółdzielczych opiekujących się szkołami na swoich terenach. Rozwija wiekowo i koncepcyjnie ideę Szkolnych Kas Oszczędności. Uczy systematycznego oszczędzania, gospodarowania finansami, pokazuje pozytywne wzorce przedsiębiorczych postaw. Program uświadamia uczniom, że dzięki oszczędzaniu, wiedzy i pracy możliwa jest realizacja marzeń i życiowych planów.

Program zorientowany jest na rozwijanie przedsiębiorczych postaw i kreowanie umiejętności radzenia sobie w życiu. Służą temu scenariusze lekcji, które w tym roku dotyczą zagadnień związanych z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z usług bankowych, ale także bezpieczeństwa swoich danych osobowych wykorzystywanych np. w Internecie. To coraz bardziej palące zagadnienie w dobie powszechności elektronicznych mediów i rozwijających się systemów multimedialnej komunikacji. Dlatego też scenariusze zakładają zadania, w których uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych wchodzą w role osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich. Uczą się tworzenia bezpiecznych haseł, symboli zabezpieczających konta bankowe i facebookowe, zabezpieczeń banknotów, zachowania ostrożności w trakcie korzystania z Internetu w miejscach o otwartym Wi-Fi.Dla uczniów wszystkich poziomów szkół 30 września br. wystartują konkursy rozwijające wiedzę o oszczędzaniu, w których przewidziano atrakcyjne nagrody.

Konkurs dla klas 1-6 szkół podstawowych nosi nazwę „Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym”, w ramach konkursu dzieci m.in. wystawiają przedstawienie o oszczędzaniu i sprawdzają swoją wiedzę na temat finansów w turnieju. Gimnazjaliści i młodzież z klas 7. szkół podstawowych rywalizują w konkursie „Spółdzielnia dobrych serc”, gdzie mają za zadanie zorganizować zbiórkę pieniędzy na ważny społecznie cel. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zgłaszają do konkursu „Inkubator szkolnych biznesów” pomysły na własny biznes.Baza materiałów dla szkół dostępna jest na stronie www.talentowisko.pl. Platforma udostępnia także inspirujące ciekawostki dla dzieci i młodzieży, moduł do prowadzenia szkolnego bloga oraz służy komunikowaniu się uczestników Programu.Wyjątkowa szkoła to ta, która przygotowuje swoich uczniów do życia we współczesnym świecie. Program „TalentowiSKO” w tym procesie uczestniczy. Rozwija w dzieciach i młodzieży poczucie własnej wartości. Dzięki niej rośnie w nich wiara w sukces, na który trzeba jednak zapracować. Osiągnięcie sukcesu wymaga współpracy z innymi, szacunku dla ich poglądów, szukania rozwiązań, otwartości, niepodążania za schematami. Program stanowi uzupełnienie podstawy programowej, łączy projektowo kwestie objęte zakresami poszczególnych szkolnych przedmiotów i rozwija je. Patronat nad Programem objęły Kuratoria Oświaty z całej Polski, Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oraz Krajowa Rada Spółdzielcza.Szkoły zainteresowane przystąpieniem do Programu, zapraszamy do kontaktu z lokalnym Bankiem Spółdzielczym, biorącym udział w Programie. Wśród atrakcji dla dzieci jest m.in. wizyta w banku w swojej okolicy i zobaczenia jak działa instytucja finansowa, co to jest skarbiec i czym różni się prawdziwy banknot od fałszywego.
Udostępnij artykuł: