V Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2013

Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej

V Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2013Przystosowanie banków spółdzielczych do konkurowania na rynku i funkcjonowania w zgodzie z nowymi Rekomendacjami KNF20-21 maja 2013 r., Hotel Gromada w Warszawie

V Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2013Przystosowanie banków spółdzielczych do konkurowania na rynku i funkcjonowania w zgodzie z nowymi Rekomendacjami KNF20-21 maja 2013 r., Hotel Gromada w Warszawie

W dniach 20-21 maja 2013 r., w Hotelu Gromada w Warszawie, odbyło się V Forum Technologii Banków Spółdzielczych. Forum organizuje Związek Banków Polskich we współpracy ze zrzeszeniami Banku Polskiej Spółdzielczości SA i Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji. Uczestnicy to prezesi, członkowie zarządów oraz dyrektorzy/naczelnicy IT odpowiedzialni za wdrażanie nowoczesnych technologii w bankach spółdzielczych.

Tegoroczna tematyka:

  • SESJA I: Rekomendacja D - Strategia i organizacja obszarów technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego
  • SESJA II: Rekomendacja D - rozwój środowiska teleinformatycznego
  • SESJA III: Rekomendacja D - utrzymanie i eksploatacja środowiska teleinformatycznego
  • SESJA IV: Innowacje technologiczne w sektorze bankowości spółdzielczej
  • SESJA V: Rekomendacja D - zarządzanie bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego, audyt
  • SESJA VI: Kto rządzi bankiem, Prezes czy IT? - pozycja IT w strukturach banku spółdzielczego

W trakcie Forum Technologii BS odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród X edycji Krajowego Rankingu WYRÓŻNIAJĄCE SIĘ BANKI SPÓŁDZIELCZE 2013, organizowanego przez redakcję miesięcznika "Nowoczesny Bank Spółdzielczy". Ranking wyłonił szeroką grupę banków, których wyniki ekonomiczne zasłużyły na uhonorowanie i ogólnopolską promocję.

Konferencja była bezpłatna dla przedstawicieli banków.

Firmy komercyjne prosimy o kontakt z biurem reklamy: reklama@wydawnictwocpb.pl

Zobacz:

ftbs.2013.belka.01.640x32.gif

ftbs.2013.belka.01.640x32.gif
Udostępnij artykuł: