V Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2013 – Prezentacje

Relacje

Przedstawiamy Państwu prezentacje z V Forum Technologii Spółdzielczej 2013.

Przedstawiamy Państwu prezentacje z V Forum Technologii Spółdzielczej 2013.

Wszystkie informacje o Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2013 znajdą Państwo na stronie: www.aleBank.pl/FTBS.

Prezentacja wprowadzająca:

Sesja I - Rekomendacja D - Strategia i organizacja obszarów technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego:

Sesja II - Rekomendacja D - rozwój środowiska teleinformatycznego:

Sesja III - Rekomendacja D - utrzymanie i eksploatacja środowiska teleinformatycznego:

Sesja IV - Innowacje technologiczne w sektorze bankowości spółdzielczej:

Sesja V - Rekomendacja D - audyt bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego:

Sesja VI - Rekomendacja D - zarządzanie bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego:

Sesja VII - Kto rządzi bankiem, Prezes czy IT? Pozycja IT w strukturach banku spółdzielczego:

Udostępnij artykuł: