V Group S.A. kupuje akcje TELL S.A.

Finanse i gospodarka

Notowana na NewConnect V Group S.A. przejmie akcje TELL S.A. Spółka zawarła "Umowę sprzedaży akcji" z firmą HAVO Sp. z o.o., dotychczasowym właścicielem akcji.

Notowana na NewConnect V Group S.A. przejmie akcje TELL S.A. Spółka zawarła "Umowę sprzedaży akcji" z firmą HAVO Sp. z o.o., dotychczasowym właścicielem akcji.

Na jej mocy V Group S.A. nabędzie 529.093 sztuk akcji, co da 10,35 % udziału w kapitale TELL S.A. Cenę sprzedaży ustalono na 10,50 PLN za każdą akcję, a wartość transakcji wyniesie ponad 5,5 mln PLN. V Group S.A. sfinansuje przedsięwzięcie ze środków, jakie pozyskała w ramach emisji obligacji, przeprowadzonych w latach 2012 i 2013. Obie firmy działają na tym samym rynku - zarządzania siecią dystrybucyjną telefonii komórkowej w Polsce. V Group S.A. nie wyklucza zwiększenia swojego udziału w przyszłości.

TELL S.A. zyskał nowego akcjonariusza, który doskonale rozumie przedmiot działania Spółki. - Na chwilę obecną podjęliśmy rozważną decyzję zakupu znaczącego pakietu akcji. Jesteśmy zainteresowani dalszym zwiększaniem udziału w spółce TELL S.A., gdyż bardzo pozytywnie oceniamy sposób zarządzania firmą i osiągane wyniki przez obecny Zarząd spółki. - mówi Robert Walicki, Prezes Zarządu V Group S.A.

V Group S.A. po przejęciach w 2012 roku znacznie zwiększyła skalę swoich przychodów, osiągając ponad 17 mln PLN przychodu oraz blisko 1 349 tyś PLN zysku ze sprzedaży. W stosunku do roku 2011, to kilkukrotny wzrost, gdyż wówczas sumując cztery kwartały, przychody Spółki wynosiły 3,6 mln PLN, a zysk ze sprzedaży nieco ponad 282 tys. PLN.  Inwestorzy ufają Zarządowi, od momentu udanego debiutu na rynku NewConnect i pozyskania 3,7 mln PLN od inwestorów, firma dobrze radzi sobie z organizacją emisji obligacji w celu dalszych akwizycji.  W czerwcu br. rozpoczęła nowy Program Emisji Obligacji Emitenta o wartości do 10 mln zł. W ramach pozyskanych środków Spółka będzie zwiększała wartość swojej działalności.

- Nasza obecność na rynku kapitałowym jest przykładem solidności i dobrej relacji z inwestorami. W czasach kiedy bardzo ciężko o zaufanie inwestorów my doskonale potrafimy zorganizować nowe emisje i z sukcesem je spożytkować. Zainteresowanie naszą ofertą jest odzwierciedleniem sprawnego funkcjonowania naszego holdingu, sukcesów Spółki na polu przejęć i reorganizacji zarządzanymi podmiotami. Nasi akcjonariusze po prostu widzą, że potrafimy wygenerować wysokie zyski i ciężko pracujemy na nasz sukces. Stąd nasza długofalowa współpraca, która wierzę, że już niedługo będzie świętować kolejne biznesowe sukcesy - dodaje Tomasz Rulka, Wiceprezes Zarządu V Group S.A.

Źródło: V Group

Udostępnij artykuł: