Vademecum kredytowe

Finanse i gospodarka

Grudniowy raport PwC "Rynek firm pożyczkowych w Polsce" wskazuje, że Polacy coraz chętniej korzystają z kredytów gotówkowych. Udzielono ich na chwilę obecną na ok. 122,7 mld. Polacy coraz lepiej radzą sobie ze spłatą zobowiązań. Według BIG InfoMonitor przyrost "złych długów" w 2013 roku był najniższy od sześciu lat.

Grudniowy raport PwC "Rynek firm pożyczkowych w Polsce" wskazuje, że Polacy coraz chętniej korzystają z kredytów gotówkowych. Udzielono ich na chwilę obecną na ok. 122,7 mld. Polacy coraz lepiej radzą sobie ze spłatą zobowiązań. Według BIG InfoMonitor przyrost "złych długów" w 2013 roku był najniższy od sześciu lat.

Niemniej pozyskanie kredytu gotówkowego wiąże się ze spełnieniem warunków stawianych przez banki.

Częstą przyczyną odmowy udzielenia kredytu gotówkowego jest brak historii kredytowej i słaba kondycja finansowa wnioskodawcy. Każda instytucja finansowana posiada indywidualny sposób weryfikacji zdolności kredytowej. Wykorzystywane przez banki narzędzie statystyczne ocenia z jakim ryzykiem wiąże się udzielenie pożyczki w oparciu o zmienne w rodzaju: wysokość dochodów, inne zobowiązania klienta, jak również staż pracy, stan cywilny i wiek.

Bank analizuje również historię kredytową, czyli sprawdza czy klient terminowo wywiązywał się z wcześniej zaciągniętych zobowiązań - pożyczek, zakupów ratalnych, kart płatniczych. Ich terminowe spłacanie czyni nas wiarygodnymi dla banku, nawet jeżeli dopuścimy się niewielkich opóźnień. Co więcej, brak wcześniejszych zobowiązań, może świadczyć na naszą niekorzyść. W związku z powyższym stosowne jest budowanie historii kredytowej od samego początku drogi zawodowej.

Banki weryfikują również zbierane przez BIK informacje na temat udzielonych poręczeń. Żyrant ponosi taką samą odpowiedzialność za kredyt, jak osobą która go zaciągnęła, dlatego podżyrowanie kredytu może również stać się powodem odmowy sprzedaży przez bank innych produktów finansowych.

Aby zbudować dobry wizerunek należy pilnować terminowych spłat zadłużenia. Prostym i jednocześnie skutecznym rozwiązaniem jest ustawienie zlecenia stałego. Na scoring nie wpływają opóźnienia nie przekraczające 30 dni, dłuższe są odnotowywane w BIKu.

Jeżeli, w związku z okresowym zwiększeniem wydatków lub zmniejszeniem dochodów,  przewidujemy opóźnienia w spłacie kredytu, dobrym rozwiązaniem jest podjęcie rozmów z bankiem. Niektóre banki oferują rozwiązanie polegające na tymczasowym, trwającym w zależności od banku miesiąc lub nawet pół roku, zawieszeniu spłaty zadłużenia.

Poniżej znajduje się tabela z praktycznymi poradami dla przyszłego kredytobiorcy opracowana przez Związek Firm Doradztwa Finansowego.
140126.praktyczne.porady.01.600x339

up

Udostępnij artykuł: