VAT bez zmian, na poziomie 23 i 8%, Prezydent RP podpisał ustawę utrzymującą stawki

Gospodarka / Prawo i regulacje

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 ‒ poinformowała 8.10.2020 r. Kancelaria Prezydenta. Ustawa przewiduje m.in. utrzymanie w 2021 r. stawek VAT na poziomie 23 i 8 proc.

Warszawa, Pałac Prezydencki
Źródło: Kancelaria Prezydenta RP.

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 ‒ poinformowała 8.10.2020 r. Kancelaria Prezydenta. Ustawa przewiduje m.in. utrzymanie w 2021 r. stawek VAT na poziomie 23 i 8 proc.

#Ustawa przewiduje ponadto obniżenie od 2021 r. #Akcyza od paliw silnikowych o 23 zł za 1000 litrów, przy podwyższeniu o tyle samo #OpłataPaliwowa #COVID19 @prezydentpl

Ustawa zakłada, że powrót do stawek VAT w wysokości 22 proc. i 7 proc. miałby nastąpić w roku następującym po roku, w którym łącznie zostaną spełnione dwa warunki: stosowana jest stabilizująca reguła wydatkowa oraz osiągnięte zostaną określone wskaźniki.

Te wskaźniki to: relacja państwowego długu publicznego netto do produktu krajowego brutto nie większa niż 43 proc. oraz suma corocznych różnic pomiędzy wartością relacji wyniku nominalnego do produktu krajowego brutto oraz poziomem średniookresowego celu budżetowego nie mniejsza niż -6 proc.

Czytaj także: Rząd wprowadza pakiet Slim VAT, niektóre zapisy ustawy budzą wątpliwości ekspertów

Opłata paliwowa w górę

Ustawa przewiduje ponadto obniżenie od 2021 r. akcyzy od paliw silnikowych o 23 zł za 1000 litrów, przy podwyższeniu o tyle samo opłaty paliwowej.

Opłata paliwowa stanowi przychód Krajowego Funduszu Drogowego, Funduszu Kolejowego oraz Funduszu rozwoju przewozów autobusowych użyteczności publicznej, zmiana powoduje przesunięcie 687,2 mln zł rocznie od 2021 r.

Wyższy kapitał zakładowy PKP PLK

Nowe przepisy przewidują też podniesienie kapitału zakładowego spółki PKP PLK przy wykorzystaniu Funduszu Kolejowego o 1 mld 850 mln zł, w tym 850 mln zł dla spółek zależnych PKP PLK, realizujących inwestycje na kolei.

Czytaj także: Koronawirus: powrotu do niższych stawek VAT na razie nie będzie, więcej środków na Fundusz Dróg Samorządowych

Chodzi o cztery spółki, które ‒ jak stwierdza się w uzasadnieniu ‒ wykonują roboty utrzymaniowe i inwestycyjne jako podwykonawcy, a których potencjał wykonawczy można zwiększyć tak, aby mogły być atrakcyjnym partnerem przy realizacji kontraktów inwestycyjnych.

1 mld złotych dla portów morskich

Regulacje zakładają też min. dokapitalizowanie obligacjami o wartości nie więcej niż 1 mld zł portów morskich, w tym dla spółki Zarząd Morskiego Portu Gdynia o równowartości 150 mln euro.

Czytaj także: Deficyt budżetu wyniósł 16,29 mld zł po lipcu, finalne dane Ministerstwa Finansów

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: