VI edycja Konkursu Etyka w Finansach

Aktualności

Komisja Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich ogłosiła VI polską konkursu Etyka w finansach. Pracownicy sektora finansowego, studenci, pracownicy naukowi oraz wszyscy interesujący się zagadnieniem etyki w sektorze finansowym mogą nadsyłać swoje eseje na kolejną edycję Konkursu Etyka w finansach.

Komisja Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich ogłosiła VI polską konkursu Etyka w finansach. Pracownicy sektora finansowego, studenci, pracownicy naukowi oraz wszyscy interesujący się zagadnieniem etyki w sektorze finansowym mogą nadsyłać swoje eseje na kolejną edycję Konkursu Etyka w finansach.

Konkurs jest organizowany we współpracy z Obserwatorium Finansowym, w Genewie (http://www.ethicsinfinance.org/) – organizatorem międzynarodowej edycji Konkursu.Ideą konkursu Etyka w finansach jest zachęcenie młodych osób do refleksji nad kwestią etyki w finansach. W dobie przyśpieszonego budowania kapitalizmu, dotkniętego głębokim kryzysem finansowym, refleksja nad tym, co sprzyja zachowaniom etycznym, a co je niweczy, co należałoby poprawić, wprowadzić czy też wyeliminować, by zarówno zapobiec erozji zachowań etycznych, jak i odbudować zaufanie klientów do banków, jest niezwykle potrzebna.Konkurs Etyka w Finansach daje młodym osobom szansę aby podzielili się pasją do wykonywanej pracy, obserwacjami, a także pomysłami na usprawnienie i ulepszenie systemu. Wymogiem podstawowym stawianym esejom konkursowym jest prezentacja innowacyjnej propozycji zmian mających na celu ochronę lub wykorzystanie wartości etycznych w świecie finansów.W VI polskiej edycji konkursu pula nagród sięga 20 000 zł. Sponsorami nagród są:BGŻ BNP Paribas S.A. Bank Gospodarstwa Krajowego Bank Zachodni WBK S.A. Bank Spółdzielczy w Płońsku 

Jak wziąć udział w Konkursie

Konkurs jest skierowany do młodych osób, które nie przekroczyły 35 roku życia.Kandydaci powinni przedstawić niepublikowany wcześniej esej w języku polskim. Esej (maksymalnie 5 000 wyrazów wraz z załącznikami) powinien mieć charakter analityczny bądź sugerować propozycję praktycznego zastosowania etyki. Powinien prezentować pomysły innowacyjne.Zainteresowani udziałem w konkursie, powinni wysłać zgłoszenie na adres: sekretarzkeb@cpb.plW odpowiedzi otrzymają zasady udziału w konkursie oraz oficjalny formularz zgłoszeniowy.Końcowy termin nadsyłania zgłoszeń to 15 marca 2018 r.Prace należy przesłać do 20 kwietnia 2018 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas specjalnej uroczystości w czerwcu 2018 r. Laureaci poprzedniej edycji oraz tematy ich esejów:
  • Mariusz Maziarz „Zarządzanie aktywami. Obowiązek moralny a prawo”
  • Kamil Goral „Pochodne instrumenty finansowe – między matematyką a etyką”
  • Beniamin Bukowski i Mateusz Mierzejewski „Lepiej wiedzieć. Intelektualizm etyczny jako narzędzie pomocnicze współczesnej ekonomii” oraz
  • Arkadiusz Sieroń „Czy blockchain zrewolucjonizuje etykę w finansach?”
 Więcej informacji oraz zasady udziału w konkursie pod adresem e-mail: sekretarzkeb@cpb.plBiuro: Komisja Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich ul. Kruczkowskiego 8 00-380 WarszawaTel. 720 895 222 Faks 22 48 68 403
Udostępnij artykuł: