VI Europejski Kongres Finansowy – dzień II

Aktualności / Polecamy

W drugim dniu (14 czerwca) Europejskiego Kongresu Finansowego odbyły się 22 dyskusje panelowe z kompletem publiczności.

W drugim dniu (14 czerwca) Europejskiego Kongresu Finansowego odbyły się 22 dyskusje panelowe z kompletem publiczności.

Mark Mobius w swoim wystąpieniu poprzedzającym debatę poświęconą atrakcyjności inwestycyjnej Polski, wielokrotnie odnosił się do obecnej sytuacji polityczno-gospodarczej naszego kraju. Podkreślił, że rynki finansowe są już przyzwyczajone do realizacji swoich pomysłów gospodarczych przez kolejne ekipy rządowe; przeżyłyby nawet wygraną Donalda Trumpa - mówił Mark Mobius. Stwierdził, że stymulujący konsumpcję program świadczeń socjalnych, w tym transfery do rodzin wielodzietnych, może w krótkoterminowej perspektywie pozytywnie wpłynąć na warszawską giełdę.

Wszyscy uczestnicy debaty "Jak odblokować potencjał innowacji?" nie mieli wątpliwości, że w dłuższej perspektywie wartość i siłę gospodarki buduje innowacyjność. Dyskusję poprzedziła prezentacja raportu "Gra o innowacje", przygotowanego przez PKN Orlen. Jego autorzy uważają, że priorytetem Polski powinno być maksymalne wydłużenie łańcucha wartości innowacji poprzez wsparcie samych innowatorów, ale także silniejsze zaangażowanie krajowych przedsiębiorstw w absorpcję pionierskich pomysłów oraz większą aktywność państwa w spajaniu ekosystemu innowacji.

Eksperci nie mają wątpliwości, że w dziedzinie innowacji górować będą miasta. Dyskusja na temat zrównoważonych miast przyszłości, zorganizowana pod patronatem Urzędu Miasta Sopotu, spotkała się z żywym zainteresowaniem słuchaczy.

Najwięcej wtorkowych paneli było poświęconych przeobrażeniom w branży finansowej. Wiele uwagi poświęcono zjawisku customer experience, czyli doświadczeniu klientów, w tym tzw. millenialsów. Uczestnicy Europejskiego Kongresu Finansowego szukali też odpowiedzi na pytania o to, jak bankowość może wspierać Program Polska Cyfrowa oraz kto - państwo, obywatel czy biznes - odpowiada za wysokość przyszłych emerytur. Drugi dzień Europejskiego Kongresu Finansowego zakończyła debata o uwarunkowaniach funkcjonowania sektora bankowego w Polsce na tle Europy i ich wpływu na sytuację sektora i gospodarkę, poprzedzona wystąpieniem Yvesa Merscha, członka zarządu Europejskiego Banku Centralnego.

MM, MB

Udostępnij artykuł: