VI Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach zakończony

Relacje

(European Economic Congress - EEC) w Katowicach jest trzydniowym cyklem debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem gości z Polski, Europy, świata. W sesjach bierze co roku udział kilkuset panelistów, także premierzy i przedstawiciele rządów państw europejskich, komisarze unijni, prezesi największych firm, naukowcy i praktycy. Przemawiają również decydenci, którzy mają realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne. Podczas 3 dni debat odbyły się 102 sesje tematyczne, uczestniczyło w nich ponad 6000 osób.

(European Economic Congress - EEC) w Katowicach jest trzydniowym cyklem debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem gości z Polski, Europy, świata. W sesjach bierze co roku udział kilkuset panelistów, także premierzy i przedstawiciele rządów państw europejskich, komisarze unijni, prezesi największych firm, naukowcy i praktycy. Przemawiają również decydenci, którzy mają realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne. Podczas 3 dni debat odbyły się 102 sesje tematyczne, uczestniczyło w nich ponad 6000 osób.

Pierwszy dzień,  7 maja 2014 r.

Zagadnienia globalnej współpracy gospodarczej, Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji, relacji UE - USA oraz światowej rewolucji energetycznej zdominowały pierwszy dzień Kongresu Gospodarczego.

Donald Tusk, premier RP podczas uroczystej inauguracji Europejskiego Kongresu Gospodarczego podkreślał rolę bezpieczeństwa energetycznego i warunkowanego przez nie bezpieczeństwa politycznego. Pierwsza kongresowa debata tematyczna dotyczyła europejskiej i globalnej współpracy gospodarczej w 10 lat po rozszerzeniu UE

Podczas kolejnych dyskusji rozmawiano m.in. o negocjacjach w sprawie Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji, największego globalnego porozumienia gospodarczego. Tematyka ta zdominowała panel Unia Europejska - Stany Zjednoczone. Relacja Partnerzy czy rywale, to temat o którym dyskutowali m.in. Dan Mullaney, główny negocjator USA, Ignacio Garcia Bercero, główny negocjator UE, Paweł Olechnowicz, prezes zarządu i dyrektor generalny Grupy Lotos, przewodniczący rady dyrektorów CEEP, Mieczysław Nogaj, dyrektor departamentu polityki handlowej w ministerstwie gospodarki i Josh Rice, dyrektor ds. technologii sektora publicznego na świecie Microsoft Corporation. Uczestnicy dyskusji byli zgodni, że proces negocjowania nie będzie łatwy, ale odpowiednio sformułowane porozumienie może mieć bardzo korzystny wpływ na gospodarkę.

Kolejną sesję poświęcono zagadnieniom migracji we współczesnej Europie. W jej obrębie mowa była m.in. o przyczynach i konsekwencjach przemieszczania się pracowników w ramach UE czy problemach asymilacji. W dyskusji udział wzięli m.in. Jan Kulczyk, przewodniczący rady nadzorczej Kulczyk Investments, Założyciel CEED Institute.

- Problem migracji, szczególnie w okresie globalizacji, jest najważniejszą sprawą, którą należy rozwiązać. Problem w tym, że w naszej mentalności aspekty nieekonomiczne grają większą rolę, niż aspekty ekonomiczne - powiedział Kulczyk.

140513.eec.migracje.550x

Wieczorna, ostatnia tego dnia sesja, otwarła cykl kongresowych debat poświęconych zagadnieniom przemysłu i energetyki. Podczas dyskusji padły ważne wnioski na temat reindustrializacji, roli energetyki w rozwoju przemysłu oraz polityk energetycznych krajów członkowskich UE.

Drugi dzień, 8 maja 2014 r.

Globalna ekspansja polskich firm - w jej trakcie sporo miejsca poświęcono międzynarodowemu rozwojowi przedsiębiorstw. Panele z udziałem przedstawicieli polskiej i światowej polityki oraz biznesu pozwoliły na porównanie perspektyw i wyciągnięcie cennych dla obu stron wniosków dotyczących m.in. możliwości wzajemnych inwestycji.

Wśród dyskusji dominowały tematy dotyczące współpracy: Afryka-Europa Centralna podczas którego poruszono m.in. zagadnienia związane z sektorami gospodarki o największym potencjale współpracy, możliwościami inwestycyjnymi w segmencie wydobywczym, atrakcyjnymi dla europejskich inwestorów regionami, specyfiką afrykańskiego rynku pracy oraz rolą dyplomacji i administracji we wsparciu ekspansji europejskich firm w Afryce. Drugim obszarem dyskusji była współpraca na linii Pakistan-Europa Centralna.

Infrastruktura spaja Europę Centralną - blok zagadnień transportowych na Europejskim Kongresie Gospodarczym. Dyskutowano m.in. o międzygranicznej spójności ciągów transportowych krajów Europy Centralnej, społecznych i ekonomicznych skutkach rozwoju ciągów komunikacyjnych w tym regionie, a także skutecznym wykorzystaniu środków unijnych w ramach nowej perspektywy budżetowej UE.

W trakcie sesji rozmawiano m.in. o szczegółowych skutkach rozwoju infrastruktury transportowej w Europie Centralnej, roli środków UE wspierających rozwój infrastruktury w mijającej i rozpoczętej perspektywie finansowej, krajowych programach rozwoju infrastruktury i realizacji zadań związanych z budową europejskiej sieci korytarzy transportowych TEN-T oraz o spójności nowych i modernizowanych szlaków kolejowych i dróg w Polsce, w Czechach i na Słowacji.

Podczas drugiego dnia była także omawiana tematyka infrastrukturalna w trakcie sesji Rozwój infrastruktury w nowej perspektywie finansowej UE, podczas której m.in. podsumowano bilans ostatnich 10 lat inwestycji infrastrukturalnych w Polsce, określono priorytety inwestycyjne na kolejną dekadę, a ponadto omówiono skomplikowane relacje pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą w świetle prawa zamówień publicznych.

Trzeci dzień, 9 maja 2014 r.

Ostatni dzień Kongresu zdominowały sesje tematyczne poświęcone różnym gałęziom przemysłu. Odbyły się także m.in. III Forum Współpracy Gospodarczej Unia Europejska - Chiny oraz panele na temat cyfryzacji, e-commerce, globalnej ekspansji polskich firm oraz przemysłu obronnego.

Prezesi największych polskich firm wypowiadali się na temat globalnej ekspansji. Była to okazja do wymiany doświadczeń dla przedstawicieli największych polskich przedsiębiorstw.
- Zarabiamy na miedzi i srebrze, ale chcemy również wejść w takie surowce jak platyna, pallad czy nikiel, których w Polsce zwyczajnie nie ma - wyjaśniał motywację do wejścia na zagraniczne rynki Herbert Wirth, prezes KGHM Polska Miedź. Przyznawał, że zagraniczna ekspansja w przypadku KGHM, które przez lata koncentrowało się na jednym kraju i na jednym złożu, była motywowana chęcią uzyskania innych źródeł przychodów. Podkreślił również fakt, iż koszty generowane poza Polską bywają mniejsze.

140513.eec.przemysl.550x

 Dyskutowano również o planowanych projektach inwestycyjnych, perspektywach współczesnych miast, sytuacji na wschodzie oraz wyzwaniach m.in w branży energetycznej, budowlanej, obronnej czy motoryzacyjnej. Spotkanie elit biznesowych, politycznych i naukowych przyniosło wiele ważnych rozpoznań.

W ramach cyklu debat poświęconych tematyce miejskiej rozmawiano m.in. o idei inteligentnych miast, priorytetach programów miejskich zaplanowanych na lata 2014-2020, nowych realiach gospodarki odpadami oraz Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych jako nowym mechanizmie współpracy i finansowania inwestycji w regionach.

W trzecim dniu odbyła się także debata W drodze do Europarlamentu, w trakcie której mówiono np. o szczegółowych zagadnieniach europejskiej polityki klimatycznej. W polemicznej dyskusji uczestniczyli politycy skrajnych opcji.

Bogdan Sadecki

Udostępnij artykuł: