VI Forum Liderów Banków Spółdzielczych: Bank Spółdzielczy Obywatelski

NBS 2013/10

Banki są w okresie szoku regulacyjnego. Muszą zdefiniować nowe wyzwania i poszukać pierwszych, najlepszych rozwiązań w wielu obszarach, w tym również - i nie należy się tego obawiać - bardziej efektywnego modelu zrzeszeń - mówi KRZYSZTOF PIETRASZKIEWICZ, prezes Związku Banków Polskich.

Banki są w okresie szoku regulacyjnego. Muszą zdefiniować nowe wyzwania i poszukać pierwszych, najlepszych rozwiązań w wielu obszarach, w tym również - i nie należy się tego obawiać - bardziej efektywnego modelu zrzeszeń - mówi KRZYSZTOF PIETRASZKIEWICZ, prezes Związku Banków Polskich.

Minęło dwadzieścia lat od pamiętnej narady w siedzibie centrum bankowo-finansowego na ulicy Nowy Świat w Warszawie, spotkania bankowców spółdzielców z przedstawicielami władz państwowych, Ministerstwa Finansów i nadzoru NBP. Sytuacja była dramatyczna: blisko 600 bankom lokalnym groziła natychmiastowa upadłość. Od tego wydarzenia przeszliśmy długą drogę i wiele się zmieniło. Ogromny wysiłek sektora został okupiony milionami godzin debat, spotkań i nieustannych poszukiwań. Ten czas nie powinien być uznany przez nikogo za zmarnowany – akcentuje K. Pietraszkiewicz.

– Przypomnę: cały sektor bankowy miał wówczas 3 mld 394 mln zł kapitału, dzisiaj banki spółdzielcze osiągnęły potencjał 130 mld zł. Zrzeszenia zbudowały system zarządzania ryzykiem i ochrony, oferują nowoczesne produkty i usługi, posiadamy znakomicie wykształconą kadrę. Ale przyznajmy też: kilku szans nie udało się wykorzystać, bo tak to już jest – nie ma działalności gospodarczej, gdzie zawsze się wygrywa.

Każdy Polak spółdzielcą?

A dlaczego nie?

– Spotykamy się w gronie banków, które sprostały turbulencjom na rynkach finansowych, regulacjom i zmianom standardów, zgromadziły kapitały i potencjał ekonomiczny dla swoich środowisk. Wiele z tych banków przez ostatnich kilkadziesiąt lat nie wypłaciło złotówki dywidendy, i tak naprawdę nie posiada instrumentów nagradzania swoich członków. Pytanie: czy w kolejnych latach nie należy stworzyć nieco innego modelu – ja to nazywam bankowości obywatelskiej – jako mądrej przeciwwagi, balansu do wielkich instytucji komercyjnych, które przeżywają czasami sytuacje kryzysowe. Możemy uruchomić instrumenty do tego, żeby każdy Polak klasyfikując swoje aktywa uznał za stosowne zostać udziałowcem banku lokalnego. Powiecie: marzenie? Iluzja? Nie sądzę. Trzeba o tym rozmawiać, dlaczego nie? Świat poszukuje pomysłu na bardziej bezpieczną bankowość.

Związek Banków Polskich we współpracy z Grupą BPS i zrzeszeniem SGB-Banku zorganizował VI FORUM LIDERÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH (9-10 września br. w Warszawie). W konferencji wzięło udział ponad 360 prezesów banków, przedstawiciele UKNF, NBP, BFG, Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, instytucji oraz firm współpracujących z sektorem. Partnerami generalnymi VI FLBS były Biuro Informacji Kredytowej S.A., Asseco Poland, MIS, Mondial Assistance, patronat medialny sprawował miesięcznik NBS.

– W procesie zmian, jakich niewątpliwie oczekują zrzeszenia, warto zastanowić się, także w kontekście systemu IPS, nad nowymi rozwiązaniami na styku z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, w szczególności FRBS, bo jest prawdą, że są tam środki zgromadzone przez banki spółdzielcze. Dobrze byłoby, aby nowe regulacje nadzoru nie prowadziły do generowania nowych kosztów i obniżały konkurencyjność sektora. Istnieje kilka problemów systemowych, które odrywają od biznesu 30-40 proc. załogi każdego małego banku. Mamy do czynienia z mnogością rekomendacji – nie do końca racjonalnie wdrażanych w sektorze. ZBP podejmuje starania, aby w szerszym stopniu była uwzględniana zasada proporcjonalności. Nie ma potrzeby, aby bank zatrudniający 50 czy 100 osób robił to samo, co City Handlowy czy Société Générale na poziomie światowym.

ZAGAJENIA do obrad wygłosili Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP i Mariusz Cholewa, prezes BIK. Zaawansowanie prac nad dostosowaniem regulacyjnym polskich banków spółdzielczych do dyrektywy CRD IV ocenił Piotr Piłat, dyrektor w Ministerstwie Finansów. O stosowaniu w sektorze zasady proporcjonalności mówił mec. Jerzy Bańka, wiceprezes ZBP. Uwarunkowania regulacyjne alternatywnych modeli zrzeszeń przedstawił Wojciech Kwaśniak, wiceprzewodniczący KNF, zaś ofertę usług ubezpieczeniowych – Tomasz Brożyna, członek zarządu, dyrektor w Mondial Assistance Sp. z o.o.

– Bankowość lokalna jest rezerwą strategiczną państwa i opiera się na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego. To już wielokrotnie pokazały susze, powodzie i inne kataklizmy, które w tej części świata się zdarzają, a wtedy państwo przy niewielkim strumieniu środków może rozwią...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: