VI Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej: Wizja bez działania, działanie bez wizji

NBS 2014/06

Systemy IT szyte na miarę dla pojedynczych banków to ogromne koszty, liczone już w milionach złotych. Siła zrzeszenia jako grupy zakupowej i informatycznego back office jest ogromna, problem w tym, że niektóre banki spółdzielcze wybierają rozwiązania tylko z jednej strony półki.

Systemy IT szyte na miarę dla pojedynczych banków to ogromne koszty, liczone już w milionach złotych. Siła zrzeszenia jako grupy zakupowej i informatycznego back office jest ogromna, problem w tym, że niektóre banki spółdzielcze wybierają rozwiązania tylko z jednej strony półki.

Przedstawiciele zrzeszeń są zdania, że sektor jest przygotowany do e-biznesu, potrafi w sposób zdalny dystrybuować cały wachlarz produktów i usług. Szansę na dotarcie do dużej liczby nowych klientów stworzy otwarcie architektury transakcyjnej dla wszystkich banków grupy zintegrowanej, wdrożenie płatności mobilnych, personalizacja usług oraz doskonalenie strategii sprzedażowej CRM.

Długi marsz

Paweł Masadyński, wiceprezes SGB-Banku S.A. uważa, że wybór najlepszego systemu IT z całej gamy oferowanych na rynku to dopiero początek drogi, trzeba jeszcze ten projekt wdrożyć skutecznie. – Musimy wykazać zdolność do implementacji oprogramowania, nauczyć się zarządzania zmianami i mieć do nich pozytywne podejście. Każda duża organizacja, co jest poniekąd naturalne, nie lubi innowacji, woli kontynuować drogę, którą już podąża. Z drugiej strony, koszty związane z wdrożeniami systemów operacyjnych, standardami bezpieczeństwa, utrzymaniem sieci i nowymi regulacjami są ogromne, często przytłaczają, wymuszając oszczędności.

VI Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej zorganizował Związek Banków Polskich przy współpracy Grupy BPS, Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji. Patronat honorowy nad forum objęło Ministerstwo Gospodarki. W dwudniowej konferencji uczestniczyło ponad 350 prezesów i informatyków banków spółdzielczych, szefów firm – producentów oraz dostawców IT, ekspertów ze świata nauki i praktyki. Tematy przewodnie forum to strategie zrzeszeń w aspekcie zarządzania obszarami IT, budowa architektury systemów operacyjnych, wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego, nowe trendy i kanały dystrybucji produktów finansowych. Moderatorem obrad był Andrzej Wolski – wiceprezes CPBiI, wstęp do debat stanowiły prezentacje Krzysztofa Pietraszkiewicza – prezesa ZBP i Andrzeja Reicha – członka zarządu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, dyrektora w UKNF. O szansach i zagrożeniach rozwoju informatyki w zrzeszeniach mówili: Krzysztof Kokot – wiceprezes Banku BPS i Paweł Masadyński – wiceprezes SGB-Banku

Jaki jest pomysł SGB-Banku? – Hasło, które nam przyświeca, to powszechność, czyli dostęp wszystkich banków zrzeszenia do systemu centralnego bez względu na posiadane aplikacje. Niektóre rozwiązania uzyskają status zrzeszeniowy i będą zaoferowane tym bankom, które zechcą je implementować. Mamy już systemy transakcyjne działające w architekturze otwartej, z powodzeniem udostępniane klientom.

Bank zrzeszający nie może narzucać gotowych rozwiązań, ani też konkurować z firmami software’owymi. Powinien być integratorem systemów, wybierać z rynku najlepsze oferty i z nich budować technologię dla banków w taki sposób, żeby mogły dystrybuować pełen wachlarz swoich produktów

– Dobry system zawsze można kupić, jest tylko kwestia pieniędzy, często większy problem stanowi to, jak go efektywnie wykorzystać w usługach biznesowych grupy. Nasze aplikacje, pomimo szerokiej funkcjonalności, w dużej części są zamknięte w „silosach” lokalnych banków. Rynek domaga się, żeby były kompatybilne, otwarte dla klientów całej grupy. Uważamy, że aczkolwiek jest to rozwiązanie nieco droższe w eksploatacji, stanowi wciąż niewykorzystywaną szansę na dotarcie do bardzo dużej liczby nowych odbiorców, którym można oferować atrakcyjne produkty finansowe zrzeszenia.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: