VI Kongres Gospodarki Elektronicznej za nami

Bankowość / Finanse i gospodarka / Relacje

W dniu 30 maja w odbył się VI Kongres Gospodarki Elektronicznej pt: "Gospodarka elektroniczna w procesie zmian gospodarczych i cywilizacyjnych - Polska przed prezydencją w UE", zorganizowany przez Związek Banków Polskich, Forum Technologii Bankowych oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji.

W dniu 30 maja w odbył się VI Kongres Gospodarki Elektronicznej pt: "Gospodarka elektroniczna w procesie zmian gospodarczych i cywilizacyjnych - Polska przed prezydencją w UE", zorganizowany przez Związek Banków Polskich, Forum Technologii Bankowych oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji.

To już szóste z corocznych spotkań przedstawicieli administracji publicznej, samorządowej, środowiska finansowego, naukowego oraz wielu firm oddziaływujących na budowę i rozwój nowoczesnej gospodarki elektronicznej w Polsce.

Podczas obrad Kongresu poruszane były następujące zagadnienia:

  1. Kierunki rozwoju gospodarki elektronicznej - platforma współpracy pomiędzy administracją państwową a sektorem finansowym.
  2. Rozwój gospodarki elektronicznej w miastach - postęp i perspektywy.
  3. Wykorzystanie gospodarki elektronicznej a rozwój środowisk lokalnych - rola sektora bankowego i samorządów.
  4. Wykluczenie cyfrowe obywateli - klientów.

110531.kge.01.420x

Obrady Kongresu Gospodarki Elektronicznej to platforma współpracy, pozwalająca na bezpośrednią rozmowę, poprawę relacji i kontakt pomiędzy przedstawicielami wielu sektorów gospodarki. Jest to unikalna propozycja dla wszystkich osób, które chcą aktywnie uczestniczyć w unowocześnianiu polskiej gospodarki.

110531.kge.03.420x

Ministrowie omówili rozwój elektronicznej administracji, w tym sądownictwa, publicznych baz danych, uwierzytelnienia obywatela/klienta w administracji oraz e-podatków. W każdym z tych obszarów są prowadzone prace na rzecz poprawy jakości i ułatwienia kontaktu pomiędzy obywatelem a rządem.
Złożono deklaracje dotyczące postępu prac jak i zachęcano uczestników Kongresu do przekazywania informacji w zakresie nowoczesnych rozwiązań, które można wykorzystać w strukturach państwa, za pośrednictwem Związku Banków Polskich.

Wskazano bariery w rozwoju i kierunki pozwalające na osiągnięcie sukcesów w przyszłości. Zdaniem przedstawicieli samorządów rozwój gospodarki elektronicznej to redukcja kosztów, znaczna poprawa efektywności pracy urzędów i instrumenty dla obywateli, łatwe w użyciu, umożliwiające szybkie i tanie realizowanie niezbędnych czynności.

110531.kge.05.420x

W rozwoju gospodarki elektronicznej bardzo ważnym elementem jest edukacja. Należy uczyć klientów/obywateli posługiwania się nowoczesnymi technologiami, a w szczególności selekcjonowania potrzebnych informacji. Należy dbać o poziom wiedzy całego kraju, co wpłynie na poprawę jakości życia jak i wzrost bezpieczeństwa.

110531.kge.07.420x

Problemem, który dotyka polskie społeczeństwo, jest wykluczenie cyfrowe. Należy rozpocząć działania, które pozwolą zmniejszyć granicę pomiędzy osobami wykształconymi, mającymi dostęp do technologii i jej instrumentów, a osobami wykluczonymi cyfrowo i technologicznie.

110531.kge.13.420x

Na VI Kongresie Gospodarki Elektronicznej wręczono nagrody Kapituły Kongresu Gospodarki Elektronicznej, które mają na celu uhonorowanie osób jak i projektów oraz działań na rzecz rozwoju gospodarki elektronicznej w Polsce.

  • Ambasadorem Gospodarki Elektronicznej 2010 został Pan Dariusz Bogdan - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki.
  • Statuetkę Partnera Roku 2010 otrzymała firma First Data SA.
  • Za Projekt Roku 2010 nagrodę otrzymał Podkarpacki Bank Spółdzielczy, a wyróżnienia mBank SA i PKO BP SA.
  • Dziennikarzem Roku 2010 został Pan Maciej Samcik.

110531.kge.10.420x

Udostępnij artykuł: