Vienna Insurance Group w Polsce

Finanse i gospodarka

Pięć silnych marek, składka przekraczająca 1 miliard Euro w roku finansowym 2013 i blisko 1,900 wyspecjalizowanych pracowników. To wszystko sprawia, że Vienna Insurance Group jest trzecim największym graczem na rynku polskim. Spółka weszła na polski rynek ubezpieczeniowy w roku 1998 i od tamtej pory tempo stopniowej ekspansji i coraz silniejszej obecności na rynku nadają strategiczne przejęcia. Po 15 latach od wejścia na rynek, VIG z powodzeniem działa pod marką ubezpieczycieli majątkowych takich jak Compensa Majątek, Benefia Majątek i InterRisk oraz ubezpieczycieli na życie: Compensa Życie, Polisa Życie i Skandia Życie. Compensa Majątek ma dodatkowo oddziały na Litwie i Łotwie.

Pięć silnych marek, składka przekraczająca 1 miliard Euro w roku finansowym 2013 i blisko 1,900 wyspecjalizowanych pracowników. To wszystko sprawia, że Vienna Insurance Group jest trzecim największym graczem na rynku polskim. Spółka weszła na polski rynek ubezpieczeniowy w roku 1998 i od tamtej pory tempo stopniowej ekspansji i coraz silniejszej obecności na rynku nadają strategiczne przejęcia. Po 15 latach od wejścia na rynek, VIG z powodzeniem działa pod marką ubezpieczycieli majątkowych takich jak Compensa Majątek, Benefia Majątek i InterRisk oraz ubezpieczycieli na życie: Compensa Życie, Polisa Życie i Skandia Życie. Compensa Majątek ma dodatkowo oddziały na Litwie i Łotwie.

Dobra pozycja na przyszłość

Polska jest jedną z największych gospodarek w Unii Europejskiej i nawet w czasie kryzysu gospodarczego radziła sobie dobrze dzięki dużemu popytowi krajowemu. Dla VIG Polska - z ponad 38 milionami mieszkańców - jest jednym z największych rynków w regionie. Oprócz Polski innymi kluczowymi rynkami Grupy są Austria, Czechy, Słowacja, Rumunia, Ukraina, Bułgaria, Chorwacja i Węgry. Ze średnią roczną składką w wysokości 390 Euro na mieszkańca, rynek polski ma ogromny potencjał wzrostu. W Austrii wartość porównawcza wynosi ok. 1,950 Euro.

- W ostatnich latach Grupa VIG stała się jednym z najlepszych graczy na polskim rynku ubezpieczeniowym ze względu na strategię nastawioną na rentowność i wzrost organiczny. Silna koncentracja na obsługę klienta, dobra znajomość Jego potrzeb oraz zaangażowanie naszego kierownictwa i pracowników sprawiły, że staliśmy się trzecią największą grupą ubezpieczeniową w Polsce - mówi Franz Fuchs, Dyrektor Generalny VIG Polska.

Grupa posiada udział w polskim rynku ubezpieczeniowym na poziomie 8,2%. Spółki VIG zajmują 4. pozycję w segmencie ubezpieczeń majątkowych oraz 3. miejsce na rynku ubezpieczeń na życie. Spółki charakteryzują się dobrze zdywersyfikowanym portfelem produktów. Przejęcie Skandii Życie ma na celu dalsze budowanie portfela i uzupełnienie działalności VIG o ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, sprzedawane głównie przez partnerów bankowych i pośredników finansowych.

- Strategia wzrostu VIG opiera się na dokonywaniu inwestycji długoterminowych. Wraz z ostatnio sfinalizowanym przejęciem Skandii, VIG robi kolejny ważny krok w swoim rozwoju i wzmacnia pozycję Vienna Insurance Group jako całości, w szczególności w obszarze sprzedaży. Koncentrując się na ubezpieczeniach na życie z UFK, poszerzamy nasz portfel produktów i dzięki temu będziemy stabilnym partnerem dla jeszcze większej liczby klientów w przyszłości - podkreśla Peter Hagen, Prezes Zarządu Vienna Insurance Group.

Udany rok finansowy 2013 dla VIG w Polsce

W roku 2013 spółki Vienna Insurance Group w Polsce osiągnęły łączną składkę w wysokości 1,1 miliarda Euro. To sprawiło, że VIG zajmuje 3. pozycję na wysoce konkurencyjnym polskim rynku ubezpieczeniowym. W segmencie ubezpieczeń na życie produkty ze składką regularną wzrosły o 35,3 procent. W obszarze ubezpieczeń majątkowych spółki Grupy w Polsce wygenerowały składkę wartą 560,1 miliona Euro. W niekomunikacyjnych liniach biznesowych osiągnęły imponujący wzrost składki o prawie 13 procent. Zysk (brutto) wzrósł o znaczące 20,8 procent do kwoty 50,2 miliona Euro. Dla polskich spółek Grupy ten istotny wzrost jest potwierdzeniem ich koncentracji na rentowności. Wskaźnik zespolony obniżył się o 1,4 punktu procentowego do imponujących 96,2 procent.

Źródło: Vienna Insurance Group

Udostępnij artykuł: