VIG sfinalizował przejęcie Gothaer TU w Polsce

Z rynku

Logo Gothaer TU
Źródło: Gothaer

Vienna Insurance Group (VIG) sfinalizował proces przejęcia 100% udziałów w Gothaer TU w Polsce.

Vienna Insurance Group sfinalizował proces przejęcia 100% udziałów w #Gothaer TU w Polsce #VIG

“Przejęcie Gothaer TU wzmacnia pozycję rynkową VIG w branży majątkowej w Polsce. Wraz z Gothaer TU udział w rynku ubezpieczeń majątkowych wzrośnie do ok. 9% “- czytamy w komunikacie.

Transakcja została zamknięta 28 lutego. Pod koniec stycznia Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu co do nabycia akcji Gothaer Towarzystwa Ubezpieczeń w liczbie zapewniającej przekroczenie jednej drugiej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu i jednej drugiej udziału w kapitale zakładowym Towarzystwa bezpośrednio przez Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) oraz pośrednio przez Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein-Vermögensverwaltung Vienna Insurance Group (WSW).

Jest zgoda UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) udzielił zgody na przejęcie przez VIG kontroli nad Gothaer Towarzystwem Ubezpieczeń w sierpniu ub. roku. W czerwcu ub.r. VIG podpisał umowę nabycia 100% udziałów w Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń, spółce zależnej Gothaer Finanzholding AG.

TU Gothaer oferuje ubezpieczenia majątkowe i osobowe głównie za pośrednictwem brokerów i agentów. W 2018 roku firma wygenerowała składkę w wysokości ok. 170 mln euro. TU Gothaer obsługuje ponad 700 000 klientów i zarządza ponad 2 milionami polis ubezpieczeniowych, podano.

VIG prowadzi działalność w ramach 5 firm

VIG prowadzi działalność w ramach 5 firm i pod czterema różnymi markami na polskim rynku ubezpieczeniowym. Spółki Grupy VIG to: Compensa TU, Compensa TUnŻ, InterRisk, Vienna Life i Gothaer TU.

VIG (bez Gothaer TU) w Polsce w pierwszych trzech latach kwartału 2018 r. wygenerował składkę wysokości ok. 670 mln euro, zysk (przed opodatkowaniem) w wysokości 23,5 mln euro i mieszany łączny wynoszący 93,5%.

Vienna Insurance Group (VIG) jest specjalistycznym koncernem ubezpieczeniowym Austrii i w Europie Środkowo-Wschodniej. Należy do niego ok. 50 spółek w 25 krajach. Akcje VIG są notowane na giełdzie w Austrii oraz w Czechach.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: