VIG utrzymuje 3. pozycję

Finanse i gospodarka

Vienna Insurance Group w Polsce w 2013 r. osiągnęła historycznie najwyższy wynik finansowy MSR brutto - 229 mln zł. Łączna składka zebrana przez spółki grupy to 4,8 mld zł. VIG utrzymał 3. pozycję na polskim rynku ubezpieczeniowym.

Vienna Insurance Group w Polsce w 2013 r. osiągnęła historycznie najwyższy wynik finansowy MSR brutto - 229 mln zł. Łączna składka zebrana przez spółki grupy to 4,8 mld zł. VIG utrzymał 3. pozycję na polskim rynku ubezpieczeniowym.

Na koniec 2013 roku spółki majątkowe VIG-u zebrały łącznie 2,38 mld zł składki przypisanej brutto, osiągając 9 proc. udział w rynku.

"Rywalizacja cenowa, która miała miejsce w ubiegłym roku w ubezpieczeniach majątkowych, szczególnie w komunikacji, wpłynęła negatywnie na dynamikę przypisu składki zdecydowanej większości graczy i odbije się na ich wyniku finansowym za 2014 i 2015 rok" - zwraca uwagę Franz Fuchs, prezes VIG w Polsce. "Pomimo tak trudnych warunków w 2013 roku spółki VIG osiągnęły ponad 13 proc. wzrost pozostałych ubezpieczeń majątkowych, wypracowały znakomity wskaźnik zespolony netto na poziomie 96,4 proc. oraz historycznie najwyższy zysk" - podkreśla Franz Fuchs. Dodaje, że w 2014 VIG planuje powrót do wzrostu w komunikacji i chce dalej umacniać pozycję w ubezpieczeniach majątkowych.

Spółki życiowe VIG-u odnotowały łącznie składkę przypisaną brutto w wysokości 2,44 mld zł (7,5 proc. udział w rynku). Wynik ten jest niższy niż w ubiegłym roku, co jest rezultatem konsekwentnej redukcji polisolokat w portfelu.

Franz Fuchs podkreśla, że ubezpieczenia życiowe są bardzo ważnym instrumentem gromadzenia oszczędności na przyszłość. Liczy, że branża podejmie w końcu realne kroki w celu poprawy nadszarpniętego wizerunku ubezpieczycieli poprzez szybkie uregulowanie kwestii spornych związanych z polisami z UFK, aktywne przeciwdziałanie missellingowi, a także działania mające na celu wzrost świadomości na temat konstrukcjitych produktów.

Źródło: PIU

Udostępnij artykuł: